Digitalisering

The road to Port Call Optimisation

10 april 2018
Hoe kunnen wij je helpen?

Je hebt het nieuws afgelopen najaar misschien voorbij zien komen: diverse belangenorganisaties, havens (waaronder het Havenbedrijf Rotterdam) en het bedrijfsleven hebben standaarden voor nautische haveninformatie vastgesteld. Dat klinkt wellicht niet zo spannend, maar het is een randvoorwaarde en startpunt voor het optimaliseren van havenaanlopen. En het wordt tijd dat havenaanlopen worden geoptimaliseerd, omdat er jaarlijks miljarden euro´s en tonnen CO2 worden verspild door inefficiëntie en onnodige vertragingen.

MOL Triumph containerschip

In de standaarden staat bijvoorbeeld hoe de diepte wordt aangegeven en hoe het toelatingsbeleid en de aankomst en vertrektijden van schepen in havens wordt gecommuniceerd. Gegevens die voorheen overal anders werden gedefinieerd en gecommuniceerd. Om maar eens een voorbeeld te noemen: in Nederland is het NAP (Normaal Amsterdams Peil) een veelgebruikt nulpunt ten opzichte waarvan we waterdiepte en hoogte aangeven, maar in België gebruikt men de Tweede Algemene Waterpassing (TAW) en in Frankrijk is het gemiddelde zeeniveau van Marseille de norm. Voor een Indiase kapitein die uit Singapore vertrekt, is het absoluut onlogisch en onhandig om overal opnieuw de ruimte onder de kiel van het schip te moeten omrekenen.

20.000 TEU

De verschillende definities hadden verstrekkende gevolgen. Om scheepsbezoeken goed te kunnen plannen hebben rederijen gedetailleerde informatie nodig over onder andere diepte, waterdichtheid, maar ook over het toelatingsbeleid en aankomst- en vertrektijden. Een klein verschil in waterdiepte kan voor een schip met een capaciteit van 20.000 TEU een groot verschil maken in de beladingsgraad. Als je bedenkt dat een kapitein in circa 800 havens wereldwijd komt, kun je je wel voorstellen dat het nagenoeg onmogelijk is om wereldwijd rekening te houden met afwijkingen in definities.

Sterker nog, duidelijkheid over diepte en vaarsnelheid zorgt ervoor dat een rederij lagere veiligheidsmarges kan aanhouden in de planning. Hierdoor kan een schip op de juiste tijd aankomen in een haven en zwaarder beladen een haven inlopen, wat resulteert in meer opbrengst en milieuwinst. Als je dan bedenkt dat alleen al in de haven van Rotterdam jaarlijks 30.000 zeeschepen aankomen en vertrekken, dan mag het duidelijk zijn dat met deze ogenschijnlijk kleine stap flink wat te winnen valt.

PRONTO

Met de internationaal vastgelegde standaarden verbetert de communicatie, efficiëntie en het komt de veiligheid ten goede. Maar er is nog veel meer mogelijk. Elke scheepsbezoek aan een haven (port call) leidt nu nog tot veel telefoonverkeer tussen verschillende losse partijen, waaronder rederijen, agenten, loodsen, terminals, roeiers en slepers en bijvoorbeeld bunkerdiensten. Eenduidige onderlinge data-uitwisseling zou een port call veel slimmer, eenvoudiger en efficiënter te plannen en sneller en veiliger af te handelen maken. Om dit te faciliteren heeft het Havenbedrijf Rotterdam de applicatie PRONTO ontwikkeld. PRONTO biedt rederijen, agenten, dienstverleners en operators een gezamenlijk platform voor informatie-uitwisseling rond hun port calls. PRONTO maakt de dienstverlening tijdens een port call transparanter en efficiënter. Dit levert voordelen op voor alle betrokken partijen.

20 procent besparing in doorlooptijd

De eerste kwantitatieve voordelen van port call optimalisatie met behulp van PRONTO zijn al aangetoond: een zojuist afgeronde pilot met rederijen, terminals en agentschappen leverde tot 20% besparing op de doorlooptijd op.

In het tweede kwartaal zal een eerste versie van PRONTO in Rotterdam beschikbaar komen. Daarna zal de applicatie ook beschikbaar zijn voor andere havens, want ook hiervoor geldt: als we wereldwijd dezelfde applicaties gebruiken, komt dit de efficiëntie en veiligheid van internationaal transport ten goede.