Nieuws

Rotterdam belicht Fiskalvertretung in Nordrhein-Westfalen

Bron: RPPC

Het transport en de invoer van goederen van buiten de Europese Unie via Nederland, kan Duitse ondernemers grote liquiditeitsvoordelen opleveren. In tegenstelling tot invoer in Duitsland hoeft er dan geen invoer BTW betaald te worden.

Een Nederlandse Fiscaal Vertegenwoordiger neemt de verantwoording voor de invoer BTW op zich. Zonder deze BTW te hoeven betalen, wordt ze administratief verlegd naar de Duitse importeur die zo profiteert van invoer zonder betaling van deze belasting. Het systeem van Fiscale Vertegenwoordiging is in alle EU-landen mogelijk, maar Nederland heeft het flexibel ingericht zodat Duitse bedrijven er een maximaal liquiditeitsvoordeel mee kunnen behalen. Dit systeem wordt al breed gebruikt door Duitse bedrijven, echter zijn nog lang niet alle importeurs op de hoogte van de voordelen en hoe het systeem werkt.

Om Duitse bedrijven hiervan bewust te maken, organiseert Rotterdam Port Promotion Council op 3 september een Masterclass ‘Beschränkte Fiskalvertretung’ in Düsseldorf. ,,Door flexibeler om te gaan met de BTW, faciliteren we de handel en de logistiek,’’ zegt managing director Marjolein Warburg.

De Masterclass is vooral bedoeld voor Duitse expediteurs en financiële en logistieke managers van importerende bedrijven in Nordrhein-Westfalen. Tijdens dit seminar komen vier casussen aan bod. Deze geven inzicht in de juridische achtergrond van de Beperkte Fiscale Vertegenwoordiging, behandelt de praktische toepassing ervan en geeft voorbeelden uit de praktijk. De sprekers zijn Hans Maessen, voorzitter Douaneraad FENEX en directeur Maco Customs Service, Ton van Grinsven, Business Development Director van Customs Support Holland, Arne Hesse, Manager Operations van Gaston Schul, en Martien Janssen, Sales Manager van Gerlach.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page