Energietransitie

Rotterdam circulaire hub voor grondstoffentransitie

14 januari 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Het haven-industriegebied van Rotterdam is bij uitstek een regio om de circulaire economie in de praktijk vorm te geven. De concentratie van grondstof- en reststromen afkomstig van industrie en logistiek vormt in combinatie met de goede bereikbaarheid een uitstekende basis voor een brede introductie van circulair produceren en consumeren.

De circulaire economie staat van maandag 14 januari tot en met vrijdag 18 januari 2019 vol in de schijnwerpers. Het is dan namelijk de campagneweek van de circulaire economie en daarin worden ruim 100 evenementen in het land georganiseerd om het bedrijfsleven te helpen circulair te ondernemen.

Prinses Amalia viaduct op de Tweede Maasvlakte

Prinses Amalia viaduct op de Tweede Maasvlakte waar Boskalis gebruik maakte van Beaumix; materiaal afkomstig uit de afvalverbrandingsoven in Amsterdam en Alkmaar dat na reiniging kon worden ingezet als duurzaam bouwmateriaal.

Wat bedoelen we daar precies mee? De huidige economie werkt grotendeels volgens een lineair systeem: we winnen grondstoffen, maken daarvan producten en behandelen het restant als afval. En hoewel recycling vooral in ons land relatief veel wordt toegepast, verdwijnen nog altijd flinke volumes grondstoffen na gebruik richting afvalberg of in de verbrandingsoven.

Een circulaire economie brengt hierin fundamentele verandering. In een circulaire economie ligt de focus op zoveel mogelijk waarde genereren met zo min mogelijk grondstoffen. Producten en grondstoffen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld door plastic te recyclen tot korrels waar weer nieuwe plastic producten van gemaakt worden.

‘Afval bestaat niet’ in een circulaire economie. Aangezien kringlopen zoveel mogelijk worden gesloten, hoeven er slechts in beperkte mate nieuwe grondstoffen aan de productieketens te worden toegevoegd.

Visie

De aanwezigheid van een van ’s werelds grootste raffinage- en chemiecentra in combinatie met uitgebreide netwerkverbindingen met het achterland, maken Rotterdam een ideale circulaire hub voor de grondstoffentransitie. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een sterke internationale positie als Waste-to Value Port met vele bestaande circulaire bedrijven en nieuwe projecten.

In de visie van het Havenbedrijf Rotterdam wordt die positie in de toekomst nog belangrijker en zijn de lokale industriële en logistieke activiteiten in 2050 circulair ingericht.

Dat helpt niet alleen klimaatdoelen te bereiken, maar maakt de regio ook beter bestand tegen geopolitieke en economische fluctuaties, terwijl het innovatie en nieuw ondernemerschap aantrekt. Zo’n havengebied creëert economische en maatschappelijke waarde.

Viertal pathways

Om hieraan daadwerkelijk invulling te geven werkt het Havenbedrijf op het gebied van de circulaire economie in samenwerking met vele partners langs een viertal pathways, te weten: innovatie & opschaling, sortering & recycling, industriële symbiose en opvangen en hergebruik van CO2. Lees de uitgebreide visie van het Havenbedrijf Rotterdam op de circulaire economie.

Deze aanpak is zichtbaar in projecten, zoals bijvoorbeeld bij de aanleg van het Prinses Amalia viaduct op de Tweede Maasvlakte waar Boskalis gebruik maakte van Beaumix; materiaal afkomstig uit de afvalverbrandingsoven in Amsterdam en Alkmaar dat na reiniging kon worden ingezet als duurzaam bouwmateriaal.

Een ander voorbeeld is Blue City, een broedplaats voor innovatieve bedrijven die hun reststromen aan elkaar koppelen. De output van de éne is de input van de andere ondernemer. En in het Waste-to-Chemicals project worden reststromen omgezet in schone methanol. Een ander voorbeeld is het bedrijf REKO dat is gestart met de bouw van een nieuwe thermische reinigingsinstallatie die jaarlijks 1,2 miljoen ton reststoffen volledig omzet in primaire grondstoffen, elektriciteit en warmte.

Ook gaat restwarmte uit de haven steeds meer worden ingezet om huishoudens, kassen en kantoren te verwarmen. De Warmtealliantie Zuid-Holland, met daarin Provincie, Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie, Eneco, Warmtebedrijf Rotterdam en de gemeente, werkt hiervoor aan de komst van een hoofdtransportnet voor warmte door de regio.

Een circulaire economie is een noodzakelijke stap om de energietransitie te realiseren en versterkt de concurrentiepositie van het havengebied Rotterdam.