Energietransitie
Nieuws

Rotterdam klaar voor biomassa Amercentrale

Deze maand schakelt de Amercentrale in Geertruidenberg voor vijftig procent over van kolen op biomassa. Het is een eerste stap in de omvorming van de kolencentrale tot de Amer Bio warmtekrachtcentrale. In de Rotterdamse haven is inmiddels alles in gereedheid gebracht om de benodigde hoeveelheden biomassa aan te voeren.

Naar verwachting in 2019 wordt het percentage van de biomassa voor de ‘Amer 9’ opgevoerd tot 80 procent. Uiterlijk in 2030 zullen alle kolen vervangen zijn door CO2 neutrale én hernieuwbare biomassa. “Daarmee zorgen we met RWE voor een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in Nederland”, aldus Taco Douma, directeur RWE Generation Hardcoal, Gas & Biomass Continental Europe. “Daarnaast realiseren we een betrouwbaar alternatief als door gebrek aan zonneschijn en wind, zonnepanelen en windmolens onvoldoende energie produceren”. De restwarmte die bij de elektriciteitsproductie in de Amercentrale vrijkomt, wordt gebruikt voor warmtelevering aan steden als Breda en Tilburg.

Pellets
De biomassa die in de Amercentrale gebruikt wordt, bestaat uit geperste houtpellets, te vergelijken met de houten korrels die ook wel als kattenbakvulling gebruikt worden. Deze pellets bestaan uit houtresten, zoals takjes, twijgjes en zaagsel van productiebossen uit Litouwen en Letland en voldoet aan de strengste duurzaamheidseisen ter wereld. De biomassa – in de eerste fase ongeveer zo’n miljoen ton per jaar – wordt per schip aangevoerd uit de Baltische Staten en voornamelijk boord-boord overgeslagen op binnenvaartschepen in de Rotterdamse haven. Een flinke operatie, gezien de hoeveelheden pellets die ermee gemoeid zijn.

Nieuwe opslagcapaciteit
“De capaciteit hiervoor is nu al aanwezig in de Rotterdamse haven”, aldus Nicole van Klaveren, business manager droge bulk & energie. “Vanwege de centrale ligging en de goede verbindingen met de producenten in Canada, de Verenigde Staten en de landen aan de Oostzee, is Rotterdam één van de grootste distributie- en voorraadlocaties voor biomassa in de Europese markt. Er is voldoende opslagcapaciteit bij onder andere European Bulk Services, Marcor Stevedoring, BSR Van Uden Stevedoring en natuurlijk Zeehavenbedrijf Dordrecht. Bovendien wordt er nu extra capaciteit gerealiseerd in de Botlek en in de Europoort. Het is goed om te zien dat we in Rotterdam ook op deze wijze een bijdrage leveren aan de energietransitie.”

Lees meer over Biomassa

Lees meer over Duurzame energie

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page