Innovatie
Column

Rotterdam Makers District: ruimte voor innoveren

Letterlijk op de grens tussen stad en haven vindt in de komende decennia een transformatie plaats van het gebied Merwe-Vierhavens (M4H), een gebied in omvang minstens zo groot als de Kop van Zuid. Hoewel nog niet voor iedereen zichtbaar, treffen we hier al innovatieve maakbedrijven uit de creatieve-, maritieme- en hightechsector. De vraag naar flexibele bedrijfsruimte in deze branches neemt toe. Daarom ontwikkelen het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam een programma voor M4H om deze sectoren te huisvesten en te ondersteunen.

Vernieuwingskracht
Vorige maand luidden haven en stad een volgende fase in van het tienjarige samenwerkingsverband Stadshavens. De samenwerking in het Rotterdam Makers District is ingegeven door de grote opgaven waar zowel stad en haven voor staan, namelijk energietransitie, digitalisering en het ontwikkelen van een circulaire economie. Daarvoor is veel vernieuwingskracht nodig. Het gebied M4H zal, samen met RDM, nationaal en internationaal op de kaart gezet worden als Rotterdam Makers District. De maakindustrie staat in beide gebieden immers centraal, waarbij bedrijven, daaraan gelieerde diensten, kennisinstellingen en onderwijs elkaar verder versterken.

Nieuwe werkgelegenheid
Rotterdam heeft industrie in de genen. De havenstad is er groot en beroemd mee geworden. Maar deze industrie staat als belangrijke banenmotor van de regio onder druk. Toch is er een kansrijke kentering, die we op zijn Rotterdams moeten benutten. In de afgelopen jaren zijn wij vertrouwd geraakt met begrippen als robotisering, additive manufacturing en 3D-printing. Loop het Innovation Dock op het RDM-terrein binnen en je ziet het. Naar verwachting zetten deze trends zich de komende periode door. Start-ups zullen met nieuwe technieken en (circulaire) materialen blijven experimenteren. Deze start-ups helpen gevestigde bedrijven, aan de top of misschien wel aan het eind van hun groeicurve, met de noodzakelijke vernieuwing. Bovendien biedt de nieuwe maakindustrie de nodige nieuwe werkgelegenheid voor de regio.

Schone bedrijfstakken
M4H Rotterdam biedt ruimte om te experimenteren, dicht bij de stad. Dat is zeldzaam in de Randstad en moeten we koesteren! De oude monumentale panden en objecten, zoals het Katoenveem, de blauwe gashouder, de emaillefabriek van Ferro en de kolenbak en schoorsteen van de Eon-Centrale, herinneren aan een rijk industrieverleden. In en rond deze cultuurhistorische relicten van de fossiele economie zullen schone bedrijfstakken zich ontwikkelen, samen met meer stedelijke voorzieningen en nieuwe woningen. Het is geen eenvoudig gebied; er is een flinke bodemsanering nodig; er is sprake van verouderde infrastructuur en er is een gebrek aan voorzieningen. Uiteraard zullen de belangen van bestaande havenbedrijven ook moeten worden behartigd. De transformatie zal daarom geleidelijk plaatsvinden. Intensieve samenwerking is daarbij essentieel.

Kruisbestuivingen
Ik ken geen (internationale) havenstad waar een havenbedrijf zo’n actieve rol speelt in een dergelijke transformatie. Daar waar de meeste casussen het model ‘port out – city in’ volgen (denk aan Kop van Zuid of Hafencity in Hamburg) hebben we met RDM Rotterdam en nu ook met M4H Rotterdam een ander model te pakken. Ook het Havenbedrijf realiseert zich dat in een meer stedelijke omgeving het op kennis en innovatie gebaseerde midden- en kleinbedrijf veel beter gedijt. Je moet er tenslotte ruimte hebben voor ontmoeting, je moet er om de hoek een lekker broodje kunnen halen en het moeten goed bereikbare en sociaal veilige plekken zijn. Kruisbestuivingen tussen verschillende sectoren, en tussen bedrijven, kennisinstellingen en onderwijs zijn essentieel. Fysieke nabijheid en elkaar (toevallig) ontmoeten helpen daarbij, ook in deze tijden van digitalisering en social media! Ik nodig u daarom uit om er eens te komen kijken. Wie weet loopt u er die persoon (ondernemer, lector of student) tegen het lijf die met een briljant idee uw bedrijf of organisatie verder helpt met uw goede voornemens voor vernieuwing!

Isabelle Vries is namens gemeente en Havenbedrijf Rotterdam algemeen programmamanager voor het Makers District.

Innovatie

Benieuwd naar de innovaties in de haven van Rotterdam, zoals blockchain, autonoom varen of Internet of Things? Of zoek je ruimte voor innovatie in Rotterdam of partners om mee samen te werken? Volg de updates op deze site.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page