Nieuws

Rotterdam Maritime Capital of Europe

Rotterdam is de maritieme hoofdstad van Europa. Met die boodschap hebben Rotterdam Partners, Havenbedrijf Rotterdam, de Drechtsteden en de gemeente Rotterdam, samen met de Rotterdam Maritime Board, afgelopen week een internationale promotiecampagne gelanceerd.

Foto 5-10-2016

Doel van de strategie is om de maritieme branche in de brede regio Rotterdam verder te versterken. Met gezamenlijke promotie en acquisitie, maar ook door activiteiten die de sector in de regio helpen verbreden: nauwere samenwerking, meer gespecialiseerde opleidingen en slimmer georganiseerde toegang tot Rotterdam en omgeving.

Bredere focus
De gezamenlijke aanpak is een logische vervolgstap op de installatie eerder dit jaar van de Maritime Board. Via dit adviesorgaan adviseert het regionale bedrijfsleven onder andere de samenwerkende Drechtsteden en de gemeente Rotterdam. De partners kiezen met Rotterdam: Maritime Capital of Europe voor een bredere aanpak dan gebruikelijk. De focus zal zich de komende jaren niet alleen richten op de bekende bedrijven in logistiek, industrie, haven en offshore, maar ook op minder zichtbare takken van sport als maritieme zakelijke dienstverlening.

Van Maasvlakte tot Drechtsteden
Ook bijzonder is dat het hele havengebied van de Tweede Maasvlakte tot aan de Drechtsteden zich achter de noemer ‘Rotterdam: Maritime Capital of Europe’ schaart. De gedachte hierachter is dat voor de meeste buitenlanders het hele gebied het Rotterdamse havengebied lijkt, en iedereen met deze aanpak daar profijt van kan hebben.

Kans
“We zijn de slimste haven ter wereld met de beste haveninfrastructuur, volgens het World Economic Forum”, reageert Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam op de campagne. “Die positie kunnen we met deze gezamenlijke aanpak verder uitbouwen. Het is een uitgelezen kans om de concurrentie nog verder achter ons te laten.”

Vervolgstappen
Eind juni 2017 werd de Rotterdam Maritime Board geïnstalleerd. Nu de campagne gelanceerd is, volgt binnenkort een centrale website voor buitenlandse bedrijven. Hier kunnen zij terecht voor informatie of vragen over vestiging van hun bedrijf in de Rotterdamse regio, maar ook als zij op zoek zijn naar partners voor nieuwe initiatieven. In nauw overleg met het bedrijfsleven zullen de initiatiefnemers de komende tijd de volgende stappen in promotie en acquisitie maken.

Bron: Gemeente Rotterdam

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page