Energietransitie
Column

Rotterdamse haven rijp voor explosieve groei windstroom?

Wind op zee is hot, hip en happening. De ontwikkeling gaat in een sneltreinvaart, een ontwikkeling die ik met veel belangstelling volg. De kosten van een kilowatt uit windturbines op zee verschillen amper nog met die van conventionele energiecentrales op het land. De prijzen bewegen steeds meer naar elkaar toe, onafhankelijk van geopolitieke grillen. Wind op zee is onder minister Kamp gegroeid en heeft nu een schaalgrootte die er mag zijn. Deze groei zal aanhouden, is de verwachting. Kortom: het gaat offshorewindstroom voor de wind. Dat is goed voor de gewenste energietransitie, maar ook voor de economie en werkgelegenheid in de bouw, het onderhoud en de inspectie.

Michiel Jak, algemeen directeur SmartPort

70 GW aan windparken
In 2050 staan naar verwachting zo’n 15.000 windturbines op het Nederlandse deel van de Noordzee (dat betekent dat er tot 2050 per dag minimaal één windturbine op zee wordt gebouwd). Die leveren bij elkaar een vermogen van maximaal 70 GW. Dit is tien keer zoveel dan het huidige vermogen van alle gas- en kolencentrales in het Rotterdams havengebied opgeteld. Belangrijk is op deze enorme hoeveelheid windstroom voorbereid te zijn en te zorgen dat die windstroom grotendeels naar Rotterdam komt in plaats van merendeels in IJmuiden en/of de Eemshaven, twee andere voor de hand liggende locaties voor aanlanding. Het is daarom zaak nu al de geest te rijpen dat windstroom naar Rotterdam moet en dat de Rotterdamse haven the place to be is waar we de meest slimme dingen met deze windstroom kunnen doen.

Bidbook
Mijn suggestie: maak tijdig een bidbook om te laten zien wat je als havencluster allemaal te bieden hebt. Een aanzet voor het bidbook kan zijn: ‘Het grote (petro)chemische cluster in de Rotterdamse haven weet heel goed raad met windstroom. Dit cluster kan immers met windstroom als ‘grondstof’ basischemicaliën maken voor heel West-Europa, zoals waterstof, methanol, ammoniak en mierenzuur. De Rotterdamse haven is dus goed in de duurzame productie van zowel grondstoffen als brandstoffen en kan als enorm buffer fungeren voor de wisselende windstroomproductie. Hierdoor kan windstroom zowel als grondstof voor de (petro)chemie worden gebruikt als wel voor vervanging van een deel van de conventionele energiecentrales. Dit zal leiden tot een enorme CO2 reductie.’ Wie wil medeauteur van het bidbook worden? Ik ben benieuwd!

SmartPort is een krachtenbundeling van Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en gemeente Rotterdam met de Erasmus Universiteit Rotterdam en Technische Universiteit Delft. Hierdoor zijn dé toonaangevende partijen in de Rotterdamse haven verbonden met twee internationaal zeer hoog aangeschreven universiteiten.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page