Nieuws

Rotterdamse start-up TankContainerFinder.com van start

Vandaag is in Rotterdam TankContainerFinder.com officieel van start gegaan. De start-up brengt wereldwijd vraag en aanbod op de markt voor gecontaineriseerd vervoer van natte bulk, gassen, ’food en feed’ met elkaar in contact. Lading en tankcontainers worden gematcht via een online platform dat voor efficiency, kostenbesparingen en meer duurzaamheid gaat zorgen. “Mooi dat zo’n initiatief z’n oorsprong in Rotterdam vindt”, aldus Lida van ’t Veer, business manager bij het Havenbedrijf Rotterdam. “De Rotterdamse haven fungeert steeds meer als kraamkamer voor logistieke en maritieme start-ups.”

“50.000 tot 80.000 staan er gemiddeld leeg”, aldus mede-initiatiefnemer Léon de Bruin. “Want behalve de verschillende types, moeten ze ook maar net bij jou in de buurt staan.” Dankzij zijn contacten en die van compagnon Jeroen Koppenaal in de branche, kwamen ze op het idee om een marktplaats voor tankcontainers te beginnen. “We hoorden van een verlader in Houston die naar een Rotterdamse lessor belde om een bepaald type over te laten komen om kippenvet te vervoeren. Die lessor belde rond in zijn netwerk en vond de gezochte tankcontainer op uitgerekend 700 meter van die verlader in Houston. Toen beseften we dat daar een wereld te winnen was met behulp van een intelligente logistieke matchmaker.”

Animo enorm
Via een eenvoudig keuzemenu, worden alle relevante gegevens op de website ingegeven en komt de match tot stand. In de beta-fase zijn inmiddels de eerste deals al gesloten en het aantal partijen dat van over de hele wereld meedoet, groeit dan ook snel. De Bruin: “Dat overtreft onze verwachting. Het animo is enorm; ook van de grote spelers.”

Versnipperde markt
De Bruin beseft dat als de start-up lift off krijgt dit een effect kan hebben op de branche. “Er wordt heel geheimzinnig gedaan over wie welke aantallen heeft. Wereldwijd is het een enorm versnipperde markt met 3.000 aanbieders van tankcontainers en meer dan 10.000 bedrijven aan de vraagzijde. Met TankContainerFinder.com zorgen we ervoor dat deelnemers op slimme en discrete wijze met elkaar in contact komen. Overall is dat alleen maar goed. Van die efficiencywinst profiteert uiteindelijk de hele sector. En ook het duurzaamheidseffect is tegenwoordig een factor van belang.”

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page