Duurzaamheid

Ruimte geven aan offshore wind past in traditie Rotterdamse haven

25 maart 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Het percentage duurzame energie dat Nederland in de maand februari opwekte bereikte met 30% een record. Het was een mooi moment voor Joost Eenhuizen, Business manager Maritime and Offshore Industry bij Port of Rotterdam. “Dit record, vooral een gevolg van veel wind in de maand, is heel sterk en maakt duidelijk waar we mee bezig zijn, niet alleen het havenbedrijf maar al die ondernemers in de regio die dag in dag uit in deze markt actief zijn.”

Windmolens op zee

“We staan nog maar aan het begin van de energietransitie, dan is het mooi goede resultaten te kunnen melden”, is de overtuiging van Eenhuizen. 18% van de energie wordt op dit moment duurzaam opgewekt “Er is nu een groot aantal parken op zee in aanleg, zodra die operationeel zijn kunnen we spreken van een forse duurzaamheidsslag”, weet Eenhuizen.

De Business manager Maritime and Offshore Industry kan zijn enthousiasme onderbouwen, met het feit dat tot 2050 het vermogen op zee, afkomstig uit windparken, moet stijgen van 1 gigawatt nu naar 60 gigawatt. “Wij zijn als Rotterdamse haven, mede door de ondernemers in de regio, heel goed uitgerust om de draaischijf te zijn bij de bouw, de aanleg en het onderhoud van deze grote parken.”

Tijdens een bijeenkomst van de Offshore Community Rotterdam maakte Eenhuizen duidelijk dat Rotterdam nadrukkelijk zal groeien als het gaat om het positie van de haven en haar ondernemers in offshore wind verder te versterken. Het Havenbedrijf Rotterdam richt zich daarbij op uitgeven/ herontwikkelen van terreinen, ondersteunen van een soepele operationele afwikkeling in de haven, matchmaking en het versterken van het aanwezige cluster met bijvoorbeeld de oprichting van de Offshore Community Rotterdam in samenwerking met Rotterdam Port Promotion Council.

Joost Eenhuizen, Business Manager Maritime
Joost Eenhuizen, Business Manager Maritime & Offshore industry

Kansen voor ondernemers

Eenhuizen is van mening dat windenergie en Havenbedrijf Rotterdam goed bij elkaar passen, en niet alleen om economisch te groeien. “Het is onze taak nu en naar de toekomst toe steeds te onderkennen waar voor de ondernemers in onze regio kansen liggen. En, door het aanleggen van infrastructuur, het bepalen van beleid, of samen met organisaties als RPPC te zorgen voor contacten tussen klanten en ondernemers, de haven vitaal te houden.”

In historisch perspectief past de ondernemersruimte die Havenbedrijf Rotterdam aan de windenergiesector biedt bij de ontwikkelingen die de regio altijd al doormaakte. “Scheepsnieuwbouw was in het verleden veel belangrijker dan nu, kolenoverslag staat onder druk, maar offshore en activiteiten op het gebied van duurzame energie komen juist nu op, op dergelijke ontwikkelingen moet je inspelen.” Ook tijdens de eerder genoemde bijeenkomst bleek dat duurzame projecten bij veel ondernemingen verrassend snel groeien.

Tips voor ondernemers

Voor leden van de Offshore Community Rotterdam die maximaal willen profiteren van de groei op het gebied van Offshore-wind, heeft Eenhuizen tips: “Zoek elkaar vooral op. Benader deze enorme markt samen met andere partijen als partner, niet als concurrent. En wees je er ook van bewust dat het niet per se easy money is in dit segment. De subsidies gaan omlaag en er komt misschien een moment dat de aanleg, en het onderhoud, van parken worden geveild. Wees daar op voorbereid en vraag ons en je collega’s in de Offshore Community om advies.”