Column

Samen maken we de koek groter!

Een column van Emile Hoogsteden, director Containers, Breakbulk and Logistics bij het Havenbedrijf Rotterdam

De Rotterdamse containerhaven groeit. Sinds 2008 is de containeroverslag in de haven van Rotterdam met 14 procent toegenomen. Dat is veel meer dan in de omliggende havens. Vorig jaar is de overslag met 5,8% gestegen en ook in de eerste maanden van dit jaar zet de groei stevig door. Met de opening van de nieuwe terminals op de Tweede Maasvlakte neemt de capaciteit toe en kan de overslag verder blijven groeien. Maar met nieuwe terminals alleen zijn we er niet. Samenwerking binnen Rotterdam maakt deze haven nog concurrerender. Zo kunnen we allemaal groeien. We maken de koek groter zodat er meer te verdelen valt.

De afgelopen weken hebben we in Rotterdam de grootste containerschepen ter wereld mogen verwelkomen met een capaciteit van meer dan 19.000 TEU. De Rotterdamse haven kan deze schepen met gemak afhandelen doordat er de laatste jaren veel geïnvesteerd is om de schaalvergroting in de scheepvaart en de toenemende ladingsstromen voor te blijven. Denk daarbij natuurlijk aan de aanleg van de Tweede Maasvlakte, maar ook aan de verbreding van de Amazonehaven en investeringen van terminals in de modernste en grootste kranen en ander equipment.

De schaalvergroting in de scheepvaart is een van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de containerwereld en wordt veroorzaakt doordat voor rederijen geldt: hoe meer containers je in een keer kan vervoeren, hoe lager de kosten per container zijn. Maar hoe prachtig het ook is om de enorme schepen de Rotterdamse haven binnen te zien varen, het levert ook de nodige uitdagingen op.

Onafhankelijk informatie- en adviesbureau Drewry berekende bijvoorbeeld wat de gevolgen van de schaalvergroting zijn voor de afhandeling aan de ‘landzijde’ van havens. In de eerste plaats moeten terminaloperators kleinere kranen sneller afschrijven of ingrijpend aanpassen. Naast hogere investeringskosten, baren ook de pieken op de terminals zorgen. Deze drijven de kosten op en bovendien wordt hierdoor de capaciteit niet optimaal benut. Door het zogeheten “slow-steaming” en uiteindelijk minder diensten komt ook de verlader voor hogere kosten te staan aangezien grotere voorraden nodig zijn om de tijd tussen verschepingsmogelijkheden te overbruggen. De havenbeheerder zal op zijn beurt meer moeten investeren in infrastructuur. De baten en lasten moeten weer in evenwicht gebracht worden in het normale commerciële proces.

We moeten oplossingen vinden om de logistiek van grote volumes te optimaliseren. Bijvoorbeeld door op alle plekken in de keten opschalingsmogelijkheden te realiseren. Met als doel om ook de voordelen voor de uiteindelijke klant, de verlader, voelbaar te maken. De Rotterdamse haven is door zijn geschiedenis, omvang, ruimte, moderne infrastructuur en professionele dienstverleners bij uitstek geschikt om de verdere ‘industrialisering’ van de logistieke keten te realiseren.

Het benadrukt nogmaals het belang om de weg naar de verlader en consument zo efficiënt en soepel mogelijk te laten verlopen. We zetten vol in op de spoorverbindingen naar de belangrijkste regio’s in Europa, zodat er meer bestemmingen zijn vanaf Rotterdam en er meer mogelijkheden zijn om goederen naar hun eindbestemming te vervoeren. Met Nextlogic zorgen we samen met de markt bijvoorbeeld dat de afhandeling van binnenvaartschepen efficiënter wordt. Maar het is ook zaak om samen te werken in de haven, zodat we, vergelijkbaar met de allianties, beter kunnen omgaan met de pieken en dalen in de vraag naar capaciteit.

Ik ben ervan overtuigd dat het mogelijk is concurrentie en samenwerking te verzoenen. Niet altijd, totaal en overal, maar daar waar voldoende voor alle partijen te behalen valt. Samen kunnen we de taart groter maken. We hebben alle ingrediënten voorhanden. En iedereen is het er ook wel over eens dat we meer moeten samenwerken. Toch overwint vaak de zorg om informatie te delen het van de voordelen die dat biedt. Hier ligt onze uitdaging.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven.

Nieuwsbrieven

Contact

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met:

Emile Hoogsteden
Director Containers, Breakbulk and Logistics
+31 (0)6 5114 5058

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page