Column

Samen onze haven sterk houden

Bron: Esso Nederland B.V.

In oktober vorig jaar kondigde Esso Nederland B.V. een investering van meer dan 1 miljard dollar aan in zijn Rotterdamse raffinaderij. Dit was groot nieuws en een duidelijke blijk van vertrouwen in onze Rotterdamse operaties. Allard Castelein noemde de aankondiging zowel goed nieuws voor ExxonMobil, als ook voor de haven.

De keuze is gemaakt om te investeren in Rotterdam, omdat Rotterdam grote voordelen biedt met haar diepgang, toegang tot afzetmarkten in de Benelux en Duitsland, en de integratie tussen verschillende industrieën. Daardoor kunnen we efficiënter diensten inkopen en veel logistieke voordelen behalen.

De Rotterdamse haven is gezond en vanuit die sterke positie wordt door het havenbedrijf en bedrijven gewerkt om op een milieubewuste manier concurrerend te blijven in de toekomst. Hiervoor is een juiste balans tussen investeringen en kostenbeheersing nodig. Investeringen om nieuwe activiteiten te ondersteunen en de infrastructuur van de haven te blijven ontwikkelen. Kostenbeheersing om voor bestaande bedrijven de haven aantrekkelijk te houden. Voor een raffinaderij is het speelveld internationaal en is een voorspelbare en gematigde kostenontwikkeling van groot belang om competitief te blijven.

De overheid speelt een belangrijke rol in het investerings klimaat van de haven. Op bepaalde gebieden is de wetgeving in Nederland veel strenger dan in omliggende landen. Dat kunnen wij ons niet veroorloven. Er moet een gelijk speelveld zijn. Dit is nu bijvoorbeeld actueel bij de richtlijnen voor de opslag van gevaarlijke stoffen (PGS29), de regels voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de normen voor NOx emissies. De nu voorgestelde regels zorgen niet voor een hoger veiligheidsniveau of een betere gezondheid voor onze mensen of de omgeving, maar wel voor extra kosten die de concurrentiepositie van de bedrijven in onze haven aantast. Dat kan in onze ogen niet de gewenste route vooruit zijn.

Laten we er gezamenlijk, dus bedrijven én overheden, voor zorgen dat de Rotterdamse haven aantrekkelijk blijft voor de industrie, zodat de haven investeringen zoals de onze zal blijven aantrekken.

Harro van de Rhee, Directeur ExxonMobil Raffinaderij Rotterdam

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page