Column

Samen optrekken…

Als voorzitter van Nederland Maritiem Land en vertegenwoordiger van de gehele maritieme sector, ben ik enorm trots op onze bedrijfstak. Niet alleen qua economische prestaties en werkgelegenheid, maar ook over onze maatschappelijke rol. Zonder maritieme ondernemers zouden er een hoop minder mensen werk hebben, met een minder florissante (regionale) economie als gevolg.

En wat maakt het Nederlandse maritieme bedrijfsleven dan zo succesvol? Het begint uiteraard met uitstekende en onderscheidende (innovatieve) producten en diensten. Maar de wil om binnen het cluster samen te werken speelt ook een grote rol. De onderlinge afhankelijkheid is enorm. Daarom is de verwachting is dat ook andere sectoren last gaan krijgen van de problemen in de offshore. De scheepsbouwers verwachten bijvoorbeeld tot wel 15 procent minder opdrachten dit jaar. Om de negatieve gevolgen hiervan te beperken is het van belang om gezamenlijk op te trekken als het om collectieve zaken gaat. Dan doel ik onder andere op het opzoeken en openbreken van nieuwe markten en kansen.

Zo blijkt het NML ‘Maritime Hotspots’ programma een goed instrument om interessante regio’s met maritiem potentieel te identificeren. En vervolgens een goede samenwerking met die gebieden en op poten te zetten. Op deze manier ontstaan er wederzijdse kansen voor alle betrokkenen. Zo waren wij recentelijk samen met het Havenbedrijf Rotterdam in Indonesië om te kijken hoe we kunnen helpen bij het ontwikkelen van een Indonesische ‘cluster’ aanpak op maritiem gebied. En hoe onze kennis en kunde bij kan dragen aan havenontwikkelingen in dat land. Dichter bij huis, maar even zo belangrijk is het zeker stellen van de concurrentiepositie van Nederland als maritiem land.

Hier is een belangrijke taak voor de overheid weggelegd. Niet alleen qua ondernemersklimaat, maar ook als het gaat om makkelijk klantgericht en betaalbaar zaken doen in of met Nederland.

Wim van Sluis Wim van Sluis , Voorzitter Nederland Maritiem Land

Regelgeving, uitvoering en inspectie mag hier in ieder geval niet strikter zijn dan in andere Europese landen. Denk aan de Vennootschapsbelasting die de Nederlandse zeehavens vanaf 2017 waarschijnlijk moeten gaan betalen, terwijl andere Europese zeehavens dat niet hoeven. Dat zou enorme gevolgen hebben voor het Havenbedrijf Rotterdam. Kortom, de Nederlandse maritieme cluster verdient een overheid die zich inzet voor een Europees gelijk speelveld!

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page