Energietransitie

Samenwerken en versnellen op weg naar slimme groene havens

16 maart 2022
Hoe kunnen wij je helpen?

Hoe ziet de slimme groene haven van de toekomst eruit? Deze vraag stond afgelopen donderdag centraal tijdens de startconferentie van het MAGPIE-project. MAGPIE staat voor sMart Green Ports as Integrated Efficient multimodel hubs. Havenbedrijf Rotterdam is penvoerder van het project dat wordt gesubsidieerd vanuit het Horizon 2020 EU Green Deal programma.

‘Samenwerking is essentieel om klimaatneutrale havens te realiseren’, stelt Nico van Dooren, Directeur New Business bij Havenbedrijf Rotterdam, in zijn openingsspeech. Hij riep op om van elkaar te leren en alle kennis te delen om zo tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen.

In het Nieuwe Luxor kwam het MAGPIE consortium samen, bestaande uit 45 partijen uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Denemarken en Zweden. Eén van de externe sprekers was Magda Kopczynska, Directeur Maritiem bij de Europese Commissie. Zij riep op tot versnelling van de transitie rondom het gebruik van alternatieve energiebronnen in havens. Zij sprak tevens haar bewondering uit over de betrokkenheid, samenwerking en verbinding van alle MAGPIE-partners om aan hetzelfde doel te werken: het ontwikkelen van groene logistiek van, naar en binnen havens.

De conferentie eindigde met twee duidelijke boodschappen van Europarlementariër Caroline Nagtegaal (VVD / Renew Europe) en Isabelle Ryckbost (Secretary General Europese zeehavenfederatie ESPO). Mevrouw Nagtegaal riep op tot verregaande samenwerking tussen havens, bedrijfsleven, overheid en andere stakeholders en om te blijven investeren om havens te transformeren tot hubs voor schone energie. Vervolgens benadrukte mevrouw Ryckbost de belangrijke rol van havens in het vergroenen richting de toekomst. Hierbij is steun vanuit de EU cruciaal. Niet alleen in de vorm van financiële bijdragen uit diverse fondsen, maar ook bij het creëren van de beleidsmatige randvoorwaarden (wetgeving, vergunningen). Zo kunnen havens hun rol in de groene transitie vervullen.

Achtergrond green ports

In 2019 lanceerde de Europese Commissie de Europese Green Deal om de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering het hoofd te bieden. Transport is verantwoordelijk voor 25% van de uitstoot van broeikasgassen in de EU. Het doel is om de broeikasgasemissies van transport tegen 2050 met 90% te verminderen. In dit verband zullen zeehavens een grote rol spelen bij het stimuleren van het gebruik van schonere technologieën, groene energiedragers en logistieke concepten in maritiem transport, havenactiviteiten en vervoer het land in (weg, spoor, binnenvaart en pijpleiding) om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Nico van Dooren presenteert bij Magpie

De Rotterdamse haven, de grootste zeehaven van Europa, met veel vervoersverbindingen voor alle modaliteiten, loopt voorop in de energietransitie en heeft de visie om in 2050 een emissievrije haven te zijn. Samen met HAROPA port (Rouen, Le Havre en Parijs), de haven van Sines en DeltaPort (Wesel, Duitsland) helpt het Havenbedrijf de duurzaamheidsdoelen van de Europese Green Deal te realiseren. In het MAGPIE project worden verschillende nieuwe energievriendelijke technieken gedemonstreerd en worden digitale tools ontwikkeld om tot vergroening van de logistiek binnen havens te komen. Tevens worden de voorwaarden voor vergroening geschapen in niet-technologische zin.

Conferentie terugkijken?

Meer informatie over MAGPIE en de livestream van de start conferentie met alle bijdragen zijn te vinden via www.magpie-ports.eu.