Persbericht

Samenwerking havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam intensiever

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Havenbedrijf Amsterdam en Havenbedrijf Rotterdam hebben hun samenwerkingsovereenkomst uit 2010, die dit jaar afloopt, met nog eens vijf jaar verlengd. Volgens de havenbedrijven is de samenwerking succesvol gebleken. Een van de resultaten uit de vorige overeenkomst is de introductie van HaMIS in Amsterdam.

De havenbedrijven willen onderzoeken op welke gebieden ze nog meer kunnen samenwerken. Ze zien bijvoorbeeld op operationeel en strategisch niveau kansen om efficiënter te werken en het gemak voor klanten te vergroten. Ze hebben de intentie vastgelegd in een verklaring.

“Onze gezamenlijke inspanning is goed voor onze klanten. Door systemen en processen te harmoniseren, krijgen klanten meer waar voor hun geld”, aldus Dertje Meijer, CEO Havenbedrijf Amsterdam. “Door meer samen te werken, werken we efficiënter en verbeteren we de internationale concurrentiepositie van Nederland ”, aldus Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam.

Concurrentie
“Het feit dat je op bepaalde gebieden met elkaar concurreert staat samenwerking helemaal niet in de weg”, aldus Castelein. “Door de complexiteit van de uitdagingen die op ons afkomen is het voor mij glashelder dat je moet samenwerken. Op het ene veld kun je concurreren, op een ander veld kun je samen kennis opbouwen of processen optimaliseren ten gunste van klanten. Zo kun je samen het geheel sterker maken. Andere zeehavens kunnen hier ook bij aansluiten.”

HaMIS
Waar de overeenkomst uit 2010 onder andere de intentie uitsprak onderzoek te doen naar een gezamenlijk havenmanagement systeem heeft dat inmiddels geleid tot een in beide havens volledig in bedrijf zijnde opererend management systeem met de naam HaMIS. Dit gezamenlijke systeem vormt een basis voor verdere afstemming van havenprocessen & wet – en regelgeving zoals bij de afgifte van scheepsafval. Andere onderwerpen die de twee havenautoriteiten nu willen onderzoeken op hun meerwaarde zijn bijvoorbeeld het beheer van haveninfra, inkoop, zoals het gezamenlijk inkopen van producten en diensten; informatiemanagement, bijvoorbeeld voor de detectie van binnenvaart en duwbakken; het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het spoorvervoer. Ook op het gebied van duurzaamheid en milieu, innovatie, human resources & juridische zaken en belangenbehartiging zien de havenbedrijven mogelijkheden voor samenwerking en uitwisseling.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page