Innovatie

Schaken op meerdere borden tegelijk

03 oktober 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Deining #7

In Rotterdam zoeken we continu naar antwoord op de vraag hoe de haven slimmer, efficiënter, beter en duurzamer kan. Hoe pakken partners in de haven dat aan, waarom en wat hadden ze zelf slimmer kunnen doen?

Alice Krekt is programmadirecteur van het Climate Program bij ondernemersvereniging Deltalinqs, die de belangen behartigt van logistieke, haven- en industriële bedrijven in Rotterdam. In het Climate Program werken de leden samen met gemeente, provincie, kennisinstituten en het Havenbedrijf Rotterdam aan de energietransitie van het Rotterdamse Haven Industrieel Complex. Drie thema’s staan centraal: energie-efficiëntie, duurzame brandstoffen & energiedragers en duurzame grondstoffen.

Alice Krekt
Alice Krekt

‘Van oorsprong kom ik uit Friesland, liefde voor het water zat er altijd al in. Ik ben een zeiler, liefst op zee. Als planoloog - ik heb geografie gestudeerd - ben ik gefascineerd door welke economische activiteiten zich op een bepaalde plek afspelen, waarom ze groeien en waarom andere niet. Ik ben niet door geld gedreven, ik voel veel maatschappelijke verantwoordelijkheid, ik wil iets bijdragen en dingen beter maken. Ik vind het heel mooi om dat vanaf deze plek bij Deltalinqs te doen. Juist vanuit deze positie bij de ondernemersvereniging, in de haven met de grootste CO2-uitstoters van Nederland. Om vanuit deze plek te werken aan verduurzaming, daar wordt soms schamper over gedaan vanuit de maatschappij. Maar ik zie veel kansen om dat te bereiken.’

Mensen die wél willen

‘Ook onder ondernemers leven weleens zorgen over veranderingen die nodig zijn maar ik richt me op de mensen die wél willen. En dat zijn er veel, zeker ook in de haven. De meeste ondernemers vinden namelijk dat ze zelf de handschoen moeten oppakken om de problemen op te lossen. Bij deze bedrijven werken mensen die zich verantwoordelijk voelen en oplossingen zoeken. Daar zijn ze, vanwege hun vakgebied, soms bewuster mee bezig dan de gemiddelde Nederlander.’

‘Het is wel belangrijk dat bedrijven geholpen worden en samenwerken met andere bedrijven, overheden en het Havenbedrijf Rotterdam. Bedrijven hebben namelijk vaak te maken met een prisoner’s dilemma. Ze willen stappen zetten om te verduurzamen maar in hun eentje is het lastig. De technieken zijn nog in ontwikkeling. Ze lopen tegen wet- en regelgeving aan en die kan alleen maar aangepast worden door de overheid. Er is andere infrastructuur nodig, voor waterstof bijvoorbeeld.’

Blauwe waterstof

‘Een slimme haven is voor mij een duurzame haven die verstandig omgaat met fossiele brandstoffen, overschakelt op duurzame brandstoffen en zich inzet om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. En die tegelijkertijd de economische positie behoudt en verbetert.’

‘Met het Climate Program onderzoeken we hoe we het gebruik van waterstof als alternatief voor fossiele brandstof kunnen stimuleren. Bij groene waterstof, geproduceerd met wind- of zonne-energie, komt geen CO2 vrij. Dat is waar we naartoe willen maar dit is nog duur en in ontwikkeling. Rotterdamse raffinaderijen gebruiken voor de productie van olie nu grijze waterstof, waarbij CO2 vrijkomt. Uit onze haalbaarheidsstudie blijkt dat de industrie in Rotterdam haar CO2-uitstoot al vóór 2030 aanzienlijk omlaag kan brengen door grootschalige productie en toepassing van blauwe waterstof. Hierbij wordt de CO2 wordt opgeslagen in lege gasvelden. Daarvoor zijn er wel grote investeringen nodig in nieuwe infrastructuur en de ombouw van bestaande installaties. Maar die aangepaste infrastructuur is dan wel meteen geschikt voor de groene waterstof.’

Slim is: kwetsbaar opstellen

‘Er is niet één oplossing of een rechte weg om de haven slim en duurzaam te maken. Je hebt altijd te maken met meerdere partijen, die aan- of afhaken, met verschillende belangen. Onderweg kom je nieuwe uitdagingen tegen die je van te voren niet had bedacht. Het is een puzzel, welk stukje leg je waar? Het is schaken op meerdere borden tegelijk. Tegelijkertijd zijn er veel initiatieven, veel organisaties hebben hun eigen klimaatprogramma. Laten we benutten wat er al is en kijken hoe we bij elkaar kunnen aansluiten.’

‘Wij willen in de haven altijd alles eerst zeker weten en dan pas vertellen we erover. We moeten meer van onze zoektocht en pogingen laten zien. Dan begrijpen anderen ook beter wat we doen. Zo zien ze dat de ambitie er is maar ook wat er lastig is. Ik denk dat het slim is als we ons kwetsbaarder opstellen.’