Scheepvaart ondervindt geen hinder

31 maart 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Uit het aantal bezoekende zee- en binnenvaartschepen valt (nog) niet af te leiden dat er sprake is van een coronacrisis: het is de afgelopen week niet minder druk geweest dan anders, zowel wat containerschepen, tankers als binnenvaartschepen betreft.

Panoramafoto Botlek scheepvaart Schiedam Mammoet de Bolder Peperbus

Elk bezoekend zeeschip is sinds kort verplicht een Maritime Declaration of Health aan te leveren voor binnenkomst, ook als er geen zieken aan boord zijn. Deze procedure heeft tot op heden niet tot extra maatregelen geleid. Loodsen, sleepdiensten, roeiers en de divisie Havenmeester kennen momenteel een normaal ziekteverzuim. Dat geldt, voor zover bekend, ook voor vrijwel alle bedrijven.

Bij enkele terminals hebben vorige week niet alle bezoekers zich aan de gedragsregels gehouden. Wij roepen terminals op om goede faciliteiten voor bezoekers te bieden, en bezoekers zich aan de spelregels voor een veilig bezoek te houden.