Energietransitie
Nieuws

Schepen krijgen gratis walstroom bij proef Parkkade

Kustvaarders die deelnemen aan de proef mobiele walstroom aan de Parkkade in Rotterdam, krijgen de elektriciteit gratis. Dit om rederijen te stimuleren mee te doen aan de proef. Gebruik van walstroom zorgt voor minder luchtvervuiling en minder geluidshinder omdat schepen hun dieselgeneratoren niet hoeven te gebruiken. De eerste reacties zijn zeer positief.

Batterij op Parkkade voor walstroom

Foto: Jerry Lampen

De proef is in december gestart. Tot nu toe hebben met name schepen van rederij Wilson deelgenomen. In totaal worden gedurende vijf maanden vijf verschillende systemen voor mobiele walstroom getest. Op dit moment wordt een hybride systeem van Engie, Bredenoord en Skoon getest met een Big Battery Box, geïntegreerd met een motor-generator op biobrandstof (HVO).

Door de drukte op de Parkkade in de kersttijd, is de periode dat dit systeem op de Parkkade staat met een week verlengd. Zo krijgen meer schepen de gelegenheid aan te sluiten. In de tweede helft van volgende week wordt het volgende systeem geplaatst. De proef is een samenwerking met de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam.

De vijf deelnemers aan de proef zijn:

  • ENGIE Ventures & Integrated Solutions B.V.;
  • Hybride systeem met een Big Battery Box, geïntegreerd met een motor-generator op biobrandstof (HVO);
  • Aggreko Benelux: LNG gedreven Gasmotor in een 20ft container;
  • PON Power & zusterbedrijven: Hybride container met een batterij in combinatie met een generator op blauwe diesel (HVO) in een 20ft container, met zonnepanelen op het dak;
  • Mobiele Stroom B.V.: Bio-LNG gedreven turbine in een 20ft container;
  • JP-Energiesystemen B.V: Brandstofcel-aggregaat op waterstof in combinatie met een kleine batterij.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page