Duurzaamheid
Persbericht

Scholieren zaaien Honey Highway in bij Geuzenbos

Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, zaaiden enthousiaste scholieren van basisschool CBS Anker uit Brielle en de wethouder van Westvoorne een ‘Honey Highway’. Op een strook gras langs het fietspad N218 bij het Geuzenbos in de Rotterdamse haven verschijnt in het voorjaar een kleurrijke bloemenzee.

Wethouder Paméla Blok – van Werkhoven strooit samen met kinderen uit groep 8 bloemenzaad uit

Honey Highway is een initiatief van biologisch-dynamisch imker Deborah Post om iets te doen aan de massale bijensterfte in Nederland. Ze streeft naar zoveel mogelijk bloemen in Nederland, vooral op stroken die ongebruikt zijn, zoals langs rijkswegen en fietspaden. Zij zegt hierover: “Bijen zijn onmisbaar voor mensen. Veel soorten worden echter met uitsterven bedreigd, omdat er te weinig voedsel is.” Daarom strooiden de kinderen uit groep 8 gisteren samen met wethouder Paméla Blok – van Werkhoven bloemenzaad uit in de berm bij het Geuzenbos.

Op deze manier willen het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Westvoorne en Deborah Post gezamenlijk een bijdrage leveren om de bijensterfte in Nederland tegen te gaan. Het materiaal en de strook zijn beschikbaar gesteld door het Havenbedrijf, de beheerder van de Rotterdamse haven. “Het Havenbedrijf werkt continu aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. We willen een bijdrage leveren daar waar we kunnen”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf.

Geuzenbos
Het Geuzenbos is in de jaren tachtig aangeplant. Maar door slim, natuurlijk bosbeheer zijn open plekken gecreëerd met bosplanten, jonge bomen en struiken. Daardoor ziet het er steeds meer als een natuurlijk bos uit, waar je bovendien de tauros, een oerrund, tegen het lijf kunt lopen. Het Geuzenbos wordt beheerd door het Havenbedrijf. Meer duurzame initiatieven op: www.portofrotterdam.com/duurzaam

Honey Highway
Het bestaan van bijen, hommels en vlinders staat onder druk. Er is veel groen in Nederland, maar er zijn te weinig bloemen. Door bermen in te zaaien met meerjarig streekeigen wild bloemenzaad met 44 soorten wordt een blijvend paradijs voor bijen gecreëerd. De bermen zien er hierdoor niet alleen prachtig uit, maar zijn voor de bijen ook een plek waar voedsel (stuifmeel en nectar) te verzamelen is. Bijen zijn een belangrijke schakel in onze voedselketen.

Honey Highway is een initiatief waarbij de bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, Spoorrails en Waterdijken ingezaaid worden met Honey Highway meerjarig streekeigen wild bloemenzaad, afgestemd op de grondsoort. Belangrijk hierbij is dat bijen voldoende voedsel kunnen halen over een zo lang mogelijke periode om zo goed mogelijk te kunnen overwinteren.

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Zo willen we klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page