Bereikbaarheid

SCOPE helpt ketenpartners beter en betrouwbaarder te worden

12 november 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Het Havenbedrijf Rotterdam helpt met het project SCOPE partijen in de keten die om de tafel willen gaan zitten om elkaars processen te leren kennen en meer inzicht te krijgen in de supply chains.

Scania Logistics is een van de deelnemers aan dit project en heeft nu al baat bij de gesprekken, ‘want het zorgt voor een betere betrouwbaarheid en meer begrip voor elkaars handelen’.

Een vorkheftruck laadt uit

Beter inzicht krijgen in de keten om zo met elkaar de betrouwbaarheid te verbeteren. Dat klinkt heel logisch en makkelijk, maar in de praktijk is dat erg lastig te realiseren. Het gaat dan snel over het delen van data, vertrouwen in elkaar en tijd nemen om elkaar goed te leren kennen. Het project SCOPE, geïnitieerd door het Havenbedrijf Rotterdam, helpt daarbij en met resultaat. Zo merken ze bij Scania in Hasselt al dat het project helpt om betere inzichten te krijgen en daardoor ook op de lange termijn betere resultaten in de hele keten te boeken.

Terwijl de containers aan de overkant van het pand van Scania worden gelost op de inland terminal van Westerman, vertelt Group Leader Material & Transport Overseas Rick Slot over een van de redenen waarom ze mee hebben gedaan aan SCOPE. 'Wij hebben meerdere  grote export- en importstromen gecentraliseerd in onder andere Hasselt. Containers komen aan en vertrekken vanaf hier naar hun bestemming. Tot nu toe gaan containers als ze geleegd zijn voor een deel leeg terug naar Rotterdam en komt er een lege container terug om te vullen voor export. Wij willen graag toe naar een verbeterde situatie waarin we ze allemaal kunnen hergebruiken. Daar willen we de juiste partnerketens bij vinden.'

Neutrale positie

SCOPE was dan ook een mooie kans om daar verder inzicht in te krijgen, in samenwerking met Westerman en deepsea terminal Hutchison Ports ECT Rotterdam. 'Het havenbedrijf heeft een neutrale positie ten aanzien van de containerketen. Wij zijn zelf al heel ver met het optimaliseren van de keten en daar hebben we een hele engineeringsafdeling voor. Containertransport wordt voor ons steeds belangrijker en betrouwbare doorlooptijden zijn daarbij een must. Alle waste wil je uit de keten halen. Natuurlijk hebben we goed contact met onze naaste partners in de keten zoals Westerman en ook wel met de terminals, maar niet met alle partners in de keten. Daardoor is het niet altijd even transparant wat er gebeurt met de goederen. Via SCOPE kregen we die inzichten wel. Voor ons was het geen probleem om data af te staan zolang daar goede afspraken over worden gemaakt, dat is iets waar we wel voor open staan.'

Containers op de kade

Volgens Slot is het aan de vele insourcing te danken dat ze al heel veel hebben weten te optimaliseren. 'Ons netwerk in Europa is al erg efficiënt en goed ingericht. Voor alles wat over zee komt ook wel tot op zekere hoogte. We hebben contracten met ocean liners en zitten voor het vervoer van en naar Hasselt om de tafel met onder andere Westerman. De partijen waar bijvoorbeeld Westerman weer veel zaken mee doet spreken wij veel minder. Maar misschien is er wel meer mogelijk en is er laaghangend fruit om te plukken waarbij iedereen is gebaat? Als we meer van elkaar weten helpt dat bij het opstellen van contracten en het voorspelbaarder maken van de doorlooptijd. Dit project is daarbij een hulpstuk.'

De gesprekken om alle ketenpartners aan een tafel te krijgen werden geregeld door Ellen Naaijkens, Senior Business Manager Shippers & Forwarders bij het Havenbedrijf Rotterdam. 'Wij hebben contacten met al die partijen en kunnen die begeleiding goed organiseren. Als havenbedrijf hebben we geen oordeel, maar helpen bij het inzichtelijk maken van alle beschikbare data. In een workshop laten we de mensen met elkaar in gesprek gaan over deze inzichten. Als je ziet dat containers gemiddeld lang blijven staan op een terminal, dan kun je met elkaar nagaan waardoor dit komt en of het wenselijk is om dit te veranderen. Soms is er sprake van onwetendheid bij partijen en kan tijdigere informatie-uitwisseling de verblijftijd aanzienlijk verkorten.'

Het beter inzicht verkrijgen is iets wat Slot heeft gemerkt. 'Natuurlijk hadden we met de meeste partijen al zakelijke connecties, maar een aantal waren een stuk onbekender. Dankzij SCOPE konden we laagdrempelig kennismaken en ook meedenken om de keten te verbeteren. Wat is er mogelijk en wat kunnen we verkennen? Er zijn nog verdiepende analyses uitgevoerd, dus daar gaan we zeker mee verder. Dat we al meer inzicht hebben na de eerste sessies in de doorlooptijd en de betrouwbaarheid is al waardevol, zeker voor de lange termijn.'

Nu we meer weten van de keten kunnen we onze modellen verbeteren, waardoor de voorspellingen zekerder zijn.
Rik Teunissen, Material Supply Engineer, Scania

Dat is iets waar zijn collega Rik Teunissen, Material Supply Engineer, al in de praktijk gebruik van maakt. 'We hebben modellen waarmee we de lead time van producten berekenen. Maar zijn die accuraat en betrouwbaar genoeg? Nu we meer weten van de keten kunnen we onze modellen verbeteren, waardoor de voorspellingen zekerder zijn. Wij kunnen nu ook scherpere en gerichtere aanbestedingen uitschrijven door die betere inzichten. Dat is vooral op de lange termijn winst.'

Meerwaarde

Niet alleen voor Scania, maar ook voor andere ketenpartners zit er meerwaarde in legt Slot uit. 'Wij weten wanneer een binnenvaartschip een bepaalde terminal in Rotterdam aandoet. Maar het kan gunstiger zijn om met volumes op bepaalde dagen te schuiven, zodat andere ketenpartners ook genoeg volume hebben verzameld via andere klanten om meerdere terminals aan te doen op een andere dag. Dat is voor ons gunstiger, maar ook voor andere partijen in de keten. Daar kunnen we hele grote optimalisatieslagen in maken. Dat maakt ons ook betrouwbaarder naar ander partijen toe. Onze voorkeur heeft ook de binnenvaart, omdat dat duurzamer is dan het wegvervoer.'

Dat al die data nu gebundeld wordt, is voor het eerst. 'Alle informatie is wel beschikbaar, maar nog niet eerder door iemand samengebracht en geanalyseerd', aldus Naaijkens. 'Al die data inzichtelijk maken en op uniforme wijze presenteren aan alle ketenpartijen aan tafel was belangrijk. Steeds meer ketenpartijen realiseren zich dat optimaliseren alleen kan met elkaar. Niet alleen de verlader is daarin belangrijk, maar ook de terminals bijvoorbeeld. Neem het voorbeeld van Scania. Uit de analyse van Scania’s containerstroom bleek dat sinds de invoering van de zogenoemde North West Central Corridor aanpak, het binnenvaarttraject efficiënter is geworden. Door afstemming van het vaarschema en het gebruik van een fixed window, is de wachttijd op de deepsea-terminal in Rotterdam verkort en de betrouwbaarheid steeg. Zo hebben alle partijen op deze corridor er wat aan.'

Begrip

Dat bevestigd Slot. 'Er is meer begrip voor elkaars positie en uitdagingen in de keten. Voorheen zag je dat er eerst contact is op operationeel niveau en dan pas een dialoog. Maar eigenlijk wil je al voor dat er een probleem is weten dat er een probleem aan komt. We pakken nu makkelijker de telefoon en snappen elkaar beter als er iets niet lukt, en we beseffen nu wel dat een klein iets bij de één grote gevolgen heeft voor de ander. De eerste stappen die we zien is dat bijvoorbeeld ECT nu proactief meedenkt en suggesties doet voor verbetering. Dat is ontzettend fijn. We weten elkaar makkelijker te vinden en kennen elkaars belangen beter.'

Toch vinden veel bedrijven het eng om hun data zomaar te delen. Scania heeft daar volgens Teunissen minder moeite mee. 'Wij zijn daar niet zo bang voor. We hebben een duidelijke geheimhoudingsovereenkomst afgesloten en daarnaast hebben we data geanonimiseerd. Dus we hebben containernummers, datums en tijden aangeleverd, maar niet wat er bijvoorbeeld in zat. Er kan een goede balans zijn in wat je wel en niet kunt delen en waarbij er toch genoeg informatie is om mee verder te gaan.' Naaijkens vult aan dat niemand inzicht krijgt in de data van de andere ketenpartij. 'Wij delen alleen de analyses ervan.'

Beweging

Juist dat delen is volgens Slot zo belangrijk. 'Je kunt met data je eigen processen optimaliseren, maar als je niet alles naast elkaar legt weet je helemaal niet of dat wel een goede optimalisatie is. Als iedereen een interne focus heeft, dan creëert iedereen zijn eigen waarheid. Alles is zo multi-interpretabel. Daarom is SCOPE ook zo goed, want daarmee wordt er één waarheid gecreëerd en dat is makkelijker om zaken uit te spreken.'

We krijgen niet iedereen mee als er niets voor een ander in zit
Ellen Naaijkens, Sr. Business Manager Shippers & Forwarders, Havenbedrijf Rotterdam

Uiteraard moet het SCOPE-traject voor iedere ketenpartij meerwaarde opleveren. 'We krijgen niet iedereen mee als er niets voor een ander in zit', aldus Naaijkens. 'We zien dat uiteindelijk iedereen meewerkt maar soms is het aanleveren van data wat lastig omdat de kwaliteit nogal verschilt. Je ziet dat de ene verder is dan de ander in het digitaliseringsverhaal. Maar juist omdat ze meedoen en moeten aanleveren zie je ook daar beweging in komen. Bedrijven realiseren dat ze ook mee moeten in de keten en worden gestimuleerd om ook meer data-driven te gaan werken. We zijn nu ook bezig met SCOPE in Duitsland, maar daar is die uitdaging nog een stukje groter merken we.'

Assemblage bij Scania

De reden dat het Havenbedrijf Rotterdam SCOPE heeft opgezet is volgens Naaijkens het binden van onderliggende containerstromen aan de Rotterdamse haven door het versterken van de ketens op basis van meer transparantie en data-deling. 'Wij zijn geen digitaliseringsproject, maar eigenlijk meer bezig met procesmanagement. De softere kant, het contact maken. Daarin spelen we een faciliterende rol.' Dat lijkt niet alleen in de case van Scania vruchten af te werpen. 'We zien breder dat er bijvoorbeeld goede gesprekken volgen met expediteurs die namens verladers aansluiten. Vaak kennen zij bijvoorbeeld een deepsea terminal als ECT niet eens goed, terwijl ze er voor hun klanten dagelijks mee werken. Als ze samen tot een verbetering kunnen komen voor klant a van de expediteur, dan hebben klant b en c er wellicht ook wat aan.'

Als neutrale partij kan het havenbedrijf als facilitator goed optreden. 'SCOPE moet een katalysator zijn voor verbetering en het verkrijgen van inzicht. Partijen vertrouwen erop dat wij niets geks doen met al die data, maar wij kunnen wel waarde toevoegen met een analyse en het samen brengen van de ketenpartijen.' Slot en Teunissen delen die conclusie. 'Het geeft mooie, nieuwe inzichten. Als je zelf ergens een beetje toegeeft, dan kun je ergens anders misschien wel veel meer winnen. Je eigen belang loslaten en kijken naar het belang van de keten, dat levert op lange termijn het meest op. Ook voor jezelf.'

SCOPE

SCOPE is een gezamenlijke aanpak voor een optimale supply chain, waarbij het Havenbedrijf Rotterdam helpt waarde te creëren voor verladers en expediteurs door hen te helpen hun supply chains via Rotterdam te verbeteren. Verladers die geïnteresseerd zijn in het SCOPE-project kunnen contact op met Ellen Naaijkens.

Bron: evofenedex / tekst en foto’s: Job Halkes