Energietransitie

Scrubberinzameling in Rotterdam op orde

06 december 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

IMO2020 komt met rasse schreden dichterbij. Rederijen hebben diverse mogelijkheden om te voldoen aan de nieuwe eisen. Wordt het overschakelen op laagzwavelige brandstof of het installeren van scrubbers om de zwavel uit de uitlaatgassen die vrijkomt bij de verbranding van hoogzwavelige stookolie te filteren? Ook in dat laatste geval kunnen schepen goed in Rotterdam terecht.

De Clean Sea scrubbers

De scheepvaart moet schoner. De nieuwe regels van de International Maritime Organisation zien erop toe de uitstoot van zwaveloxiden, verantwoordelijk voor verzuring van de lucht, flink te verminderen. Binnen de zogeheten Sulphur Emission Control Area’s (SECA) waar Rotterdam onderdeel vanuit maakt, mogen sinds 2015 alleen nog maar brandstoffen worden verbrand met een zwavelgehalte van maximaal 0,1%. Per 1 januari 2020 moet het zwavelgehalte buiten de SECA-gebieden ook drastisch verlaagd worden van 3,5% naar maximaal 0,5%. Dit houdt in dat schepen nergens meer ter wereld hoogzwavelige stookolie mogen verbranden, tenzij er gebruik wordt gemaakt van ‘scrubbers'.

200 dollar

Met de komst van de nieuwe regelgeving kunnen rederijen hoogzwavelige stookolie blijven gebruiken als ze zogeheten ‘exhaust gas cleaning systems’ beter bekend onder de naam ‘scrubbers’ op hun schepen installeren die de uitlaatgassen door middel van wassing met water zuiveren. De installatie van zo’n filtersysteem kost, afhankelijk van de grootte van het schip, tussen de 1 en 5 miljoen euro. Het alternatief, laagzwavelige brandstof, is echter weer 200 dollar per ton duurder dan traditionele stookolie en de verwachting is dat dit prijsverschil gaat oplopen. Hierdoor kunnen scrubbers bedrijfseconomisch dus een aantrekkelijke keuze zijn.

Paar keer per maand

Punt is wel dat het scrubberafval afgevoerd moet kunnen worden in de haven. In Rotterdam is dat geen probleem. In de haven zijn zeven bedrijven actief met apparatuur en kennis om scrubberafval in te zamelen en te verwerken te weten: CIMS, DTC, Martens, SWOC, Jongen, Renewi en Nature Group. Nature is daar al twee jaar geleden mee begonnen. “Onze klanten, waaronder CMA-CGM, DFDS en MSC, vroegen ons erom”, aldus CEO Andreas Drenthen. “Als grootste maritieme afvalinzamelaar van Nederland vonden we dat dit goed bij onze dienstverlening aansloot en bieden we het dus graag aan.” Inmiddels is de vraag vanuit diverse rederijen toegenomen tot een paar keer per maand.

Biologische reiniging

Drenthen: “Een aantal van onze lichters hebben aparte tanks aan boord om het scrubber waste af te kunnen voeren. BIJ ATM Moerdijk wordt het water door middel van biologische reiniging gezuiverd, en het residu wordt verbrand.” Vanwege de mate van verontreiniging liggen de kosten voor de afvoer dan ook hoger. “Bij normale ‘sludge’ moet je denken aan 30 euro per kuub. Hier gaat het om, afhankelijk van de hoeveelheid verontreiniging, tussen de 75 en een paar honderd euro per kuub.”