Nieuws

SGP-Fractie en SGP kandidaat-lijsttrekker Europese Parlementsverkiezingen bezoeken Rotterdamse Haven

Op vrijdag 1 maart heeft de SGP-fractie in de Tweede Kamer en het Europees Parlement een bezoek gebracht aan het Havenbedrijf.

Bert-Jan Ruissen

Gedurende het bezoek is uitgebreid gesproken over de mogelijke gevolgen van een harde Brexit op de Rotterdamse haven en de logistieke sector. Manager External Affairs Mark Dijk heeft in dit kader uiteengezet op welke wijze de Haven reeds in een vroeg stadium met het treffen van voorbereidingen is begonnen en op welke wijze de diverse belanghebbenden hierin zijn betrokken. Ook is het belang benadrukt van een zo groot mogelijke participatie van logistieke partijen bij het Port Community Systeem, Portbase, voor tijdige en volledige informatie-uitwisseling. Het bezoek gaf het SGP kandidaat-lijsttrekker voor het Europees Parlement, Bert-Jan Ruissen, tegelijkertijd de mogelijkheid kennis te laten maken met het Havenbedrijf in algemene zin.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page