Ship-to-ship caustic soda laden? Dat kan in Rotterdam

14 december 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Per 1 januari 2020 gaan de IMO2020-regels in. Wie op scrubbers overstapt, heeft bij de gesloten systemen caustic soda nodig om de uitlaatgassen te kunnen wassen. Rotterdam is de eerste haven ter wereld waar dat vanaf een bunkerschip ingenomen kan worden. En dat heeft voordelen.

Ship-to-ship caustic soda laden? Dat kan in Rotterdam

De nieuwe regels van de International Maritime Organisation zien erop toe de uitstoot van zwaveloxiden, verantwoordelijk voor verzuring van de lucht, flink te verminderen. Per 1 januari 2020 mogen schepen daarom alleen nog brandstoffen gebruiken met een zwavelgehalte van maximaal 0,5 procent. Nu is nog 3,5 procent toegestaan. Er is echter ook nog een andere optie. Rederijen mogen stookolie blijven gebruiken als ze ‘scrubbers’ op hun schepen installeren die de uitlaatgassen door middel van wassing met water (en soda) zuiveren.

Ph-balans

Rotterdam is als grootste bunkerhaven van Europa goed voorbereid op de nieuwe situatie. Zo is er niet alleen laagzwavelige brandstof beschikbaar, maar worden ook de rederijen die kiezen voor scrubbers om traditionele stookolie te kunnen blijven verbranden optimaal bediend. Zo kan scrubberafval ingezameld en verwerkt worden, en kan caustic soda ship-to-ship gebunkerd worden. Amsterdam en Rotterdam zijn de enige havens ter wereld waar dat is toegestaan; in de hoofdstad is het alleen nog nooit gedaan. “Caustic soda heb je nodig om bij wassing het zwaveldioxide-gehalte in uitlaatgassen te neutraliseren”, legt Remy Bouman, QSHE Manager van VT Group uit. “Door de ph-balans te controleren, kun je de scrubber optimaal opereren.”

Emulsie

Probleem van de soda is dat het een kristal betreft, dat in een vijftig procent wateroplossing wel vloeibaar wordt, maar een hoog soortelijk gewicht heeft. “Een pomp van een tankwagen is dan vaak niet toereikend om de emulsie vanaf de kade omhoog naar de machinekamer van een zeeschip te pompen. Op onze bunkerschepen staan pompen van 8 bar, waarvoor het geen probleem is om de klus te klaren. Rotterdam is echter de enige haven ter wereld waar dat uitgevoerd is.” Er zijn voorbeelden bekend van schepen die drie havens aanliepen voor caustic soda, maar waar het niet lukte om het te laden, voordat er in Rotterdam ship-to-ship gebunkerd kon worden.

Vroegtijdig

Het Rotterdamse VT Group heeft al meer dan twintig jaar ervaring met het vervoer van caustic soda van, onder andere, Akzo Nobel. Dagelijks zijn er zo’n acht binnenvaartschepen in West-Europa mee in touw, waarvan er vier vanuit Rotterdam opereren. Bouman: “In een vroegtijdig stadium zijn we al met het Havenbedrijf om de tafel gegaan om te kijken wat de risico’s zijn van ship-to-ship bunkeren. Met elkaar hebben we afdoende beheersmaatregelen vastgesteld, waardoor het nu hier al een tijdje mogelijk is. Dat is echt een voordeel.”

Een zeeschip heeft tussen de 30 en 200 ton caustic soda nodig per bunkering. “Tot nu toe gaat het om een paar keer per maand dat dat voorkomt, maar we zien dat het langzaam toeneemt. Richting het nieuwe jaar zal het ongetwijfeld verder gaan oplopen”, besluit Bouman.