Digitalisering

Significante procesverbetering op ECT Delta Terminal Rotterdam

29 april 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

In de Rotterdamse haven delen steeds meer rederijen, terminals en nautisch dienstverleners real time informatie via het digitale platform Pronto. Tijdens een pilot op de ECT Delta Terminal van Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) bleek dat dit single point of truth tot significante verbeteringen kan leiden, mede dankzij een vlottere communicatie-uitwisseling tussen de betrokkenen.

Significante procesverbetering op ECT Delta Terminal Rotterdam

Containerrederij MSC werkt al enige tijd met Pronto en stimuleert haar partners dit ook te doen. “Voor ons is dit de toekomst”, aldus Bob den Ouden, Special Projects Manager bij MSC en Erwin de Jong, Operations Manager. “Pronto is een kijkdoos waarin data van verschillende schakels in de keten real time bij elkaar komen. Als iedereen op hetzelfde moment naar dezelfde data kijkt, is er één waarheid en hoef je niet meer over data te discussiëren. Daardoor kun je met z’n allen veel sneller keuzes maken en acties uitzetten.

Pronto gebruikt de functionele definities van de Port Call Optimization Taskforce. Hierdoor is de kwaliteit van informatie-input verhoogd. Data-eigenaren kunnen hun informatie rechtstreeks aanleveren, waardoor je schakels in de communicatieketen weghaalt. De input is inherent aan de output, wat de kwaliteit van de informatie-uitwisseling verhoogt. Het is een gebruiksvriendelijke, 24/7 beschikbare applicatie. Dat is de kracht van dit centrale, digitale platform, en daarom vinden wij dat iedereen eraan mee zou moeten doen. De afstemming kan eerder in het proces plaatsvinden en is kwalitatiever. Dit maakt processen efficiënter en kwalitatief beter.

Tijdige updates

Op de noordzijde van de ECT Delta Terminal worden vooral schepen van MSC behandeld. Deze grote containerschepen moeten efficiënt worden gelost, beladen, gebunkerd en bevoorraad. Sander de Jong, Consultant Operations bij ECT, schetst de uitdagingen die hiermee gepaard gaan: “Havens zijn dynamische en volcontinue omgevingen waarin planningen voortdurend wijzigen. Als terminal zijn we afhankelijk van updates die klanten ons telefonisch of per e-mail verstrekken. Niet altijd ontvangen we deze even tijdig. Vooral ’s nachts is de communicatie soms moeilijk. In dat gat springt Pronto.”

Kade beter benutten

Op de Delta Terminal is onlangs voor het eerst gedurende zes weken met Pronto gewerkt. De operationeel medewerkers van ECT stelden significante verbeteringen vast. De Jong: “Twee collega’s hebben in de dag- en avonddienst met Pronto gewerkt en zijn enthousiast. Het is belangrijk dat schepen die wij voor een bepaald tijdvenster plannen, ook binnen dit window volledig worden afgehandeld. Het werken met Pronto heeft op dit vlak tot significante verbeteringen geleid. We krijgen nu tijdiger updates van de rederijen en kunnen onze kade beter benutten. Informatie komt sneller en eenduidig binnen, waardoor we betere beslissingen kunnen nemen en onze processen kunnen optimaliseren.”

Correct voor de kant

Tijdens de proefperiode met Pronto kwam het niet één keer voor dat een schip op de terminal verkeerd afmeerde. Pronto geeft dan ook een waarschuwing wanneer de mooring-informatie van de terminal afwijkt van die van de havenmeester of scheepsagent. Den Ouden legt uit: “Bij het aanmeren van schepen vragen havenautoriteiten de agent, in dit geval ons, hoe het schip voor de kant komt. De terminal is echter in the lead om dit te bepalen. In een volgende stap zou hij deze informatie via Pronto rechtstreeks kunnen delen met de havenautoriteit, die op basis hiervan de loods juist kan instrueren. Dit zou voor alle betrokkenen positief zijn. Stel, een schip komt verkeerd voor de kant. Een paar uur later moet een ander schip ernaast gaan liggen. Dan moeten wij de Havenmeester weer vragen om het schip een paar meter te mogen opschuiven. Dat kost tijd en geld.”

Idle time gereduceerd

De idle time bij het vertrek van schepen vanaf de Delta Terminal nam af van 19 naar 12 minuten. Hierbij gaat het om de tijdsperiode tussen het bestellen van de loods of andere nautische dienstverleners en cargo completion incl. lashing/securing. Den Ouden: “Van de terminal moeten wij weten wanneer hij verwacht de operatie af te ronden. Wij moeten minimaal twee uur van tevoren de nautisch dienstverleners bestellen die het schip begeleiden bij het vertrek. Een kortere idle time van 12 minuten is zuivere winst. We denken dat het nog strakker zou kunnen als meer partijen hun planning en informatie met Pronto zouden delen.

Berth visit efficiency

De kortere idle time bij vertrek levert voor MSC ook andere positieve neveneffecten op. “80% van onze schepen wisselt uit op deze terminal. Als een schip sneller kan vertrekken, kan het volgende schip vlotter binnenkomen. Ook hier hebben we een significante verbetering gezien. De berth visit efficiency is gestegen van 91% naar 95%. Wij kunnen met andere woorden nauwkeurig en betrouwbaar voorspellen hoe lang het duurt vanaf het moment dat een schip aanmeert op de terminal tot het moment van vertrek.”

Gebruiksvriendelijk

Nora van Breugel, coördinator captainsroom bij MSC, noemt Pronto een gebruiksvriendelijke tool. “Ik heb snel een overzicht van mijn werkzaamheden en zie duidelijk waar ik aandacht aan moet besteden. Hierdoor kan ik de kapiteins goed informeren. Als informatie real time wordt gedeeld, is Pronto een optimale tool voor de Rotterdamse haven.” Den Ouden: “Als iedereen meedoet kunnen we echt uit Pronto halen wat erin zit. Wie data deelt, krijgt er relevante informatie voor terug.”

Port-to-port

Den Ouden kijkt nog verder: “Wij gaan niet voor sub-optimalisatie maar voor volledige optimalisatie. Als de haven van Rotterdam aantrekkelijker wordt, vervoeren wij wellicht in de toekomst meer containers via deze haven. De grootste winst zit ‘m echter op port-port-gebied. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als de havens van Rotterdam, Antwerpen en Felixstowe via dit digitale platform informatie gaan delen. Ieder brokje informatie dat bij ons met vertraging aankomt is verspilde tijd. Als een schip in Felixstowe drie uur later vertrekt dan voorzien en wij horen dit pas vier uur later, dan kunnen we dit niet meer inlopen. Het liefst zouden wij in alle havens just-in-time aankomen. Daartoe moet je tijdig weten wanneer het schip de haven binnen kan. Als een schip op weg is naar de haven, maar er is nog geen kaderuimte beschikbaar kunnen wij de kapitein adviseren om vaart te minderen. Goed voor het brandstofverbruik én het schip hoeft niet te wachten in het ankergebied van de haven.”

Port Call Efficiency

Het Rotterdamse Havenbedrijf stelt inmiddels vast dat door het inzetten van Pronto de Overall Port Call Efficiency toeneemt. “Het hele proces van samenwerking tussen spelers in de keten wordt stabieler”, aldus Port Call Optimization Specialist Rob Koggel. “Reden voor ons om nog meer spelers in de haven bij Pronto te betrekken. Wij horen van alle deelnemers positieve verhalen. Planningswijzigingen worden binnen de logistieke keten sneller doorgegeven, het aantal telefoontjes en e-mails neemt af, en de kwaliteit hiervan wordt beter.” Dita Bruijn, Project Lead Port Call Optimization bij Port of Rotterdam geeft aan: “We zijn erg trots op de mooie pilotresultaten op de Delta Terminal en gaan verder met het optimaliseren van processen via de implementatie van Pronto. In de Rotterdamse haven maar ook daarbuiten.”