Innovatie

SmartPort kondigt samenwerking aan met nieuwe partner MARIN

30 oktober 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

SmartPort, het kennisplatform van Rotterdam voor wetenschappelijk innovatief onderzoek, organiseerde voor de derde keer de SmartPort Summit. Tijdens dit jaarlijkse evenement werden de resultaten en impact uit onderzoeken gedeeld, zoals de ontwikkeling van slimme kademuren en smart shipping, met als doel innovatie in de Rotterdamse haven te versnellen.

SmartPort kondigt samenwerking aan met nieuwe partner MARIN

Naast TNO en Deltares is MARIN de derde TO2-instelling die aansluit bij SmartPort als strategische partner. SmartPort ziet de kennis en kunde van MARIN als een welkome aanvulling voor de wetenschappelijke onderbouwing van toekomstvraagstukken in de Rotterdamse haven. Bas Buchner, algemeen directeur MARIN: “We zijn enthousiast over deze nieuwe samenwerking met SmartPort. We verwachten dat wij met onze expertise effectief kunnen bijdragen aan de uitdagingen van de Rotterdamse haven. Denk bijvoorbeeld aan autonoom varende schepen en de interactie met de verkeersbegeleiding, varen door slib waardoor er minder gebaggerd hoeft te worden of de reductie van emissies door de scheepvaart. Onderwerpen die goed aansluiten bij de MARIN-missie: bijdragen aan een schoon, veilig en duurzaam gebruik van havens, vaarwegen en de zee.”

Samen haveninnovaties versnellen

TKI Dinalog verlengt de TKI-regeling met SmartPort. Deze regeling is een programmatoeslag voor onderzoek en innovatieactiviteiten. TKI Dinalog werkt samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheid aan het innovatieprogramma van de Topsector Logistiek. Met uitdagen zoals truck platooning en een slimme haveninfrastructuur wordt onderstreept dat door het smeden van coalities en door wetenschappelijk onderzoek innovaties kunnen worden versneld. Met de nieuwe partners, bestaande partners en de netwerksubsidie van de Provincie Zuid Holland is SmartPort verzekerd van de juiste ‘vruchtbare’ omgeving voor het verder aanjagen van innovaties.

Over SmartPort

SmartPort is een krachtenbundeling Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Gemeente Rotterdam, MARIN, Erasmus Universiteit, TU Delft, TNO en Deltares. SmartPort zet zich specifiek in voor kennisontwikkeling ten behoeve van de collectieve ambitie. Focusgebieden zijn smart logistics, smart energy & industry en future proof port infrastructure.