Energietransitie
Nieuws

Snuffelpaal in Rotterdamse haven controleert zwaveluitstoot scheepvaart

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur, Leefomgeving en Transport heeft onlangs een zwavelsnuffelpaal geplaatst op de Splitsingsdam in de Maasmond van de Rotterdamse haven. Een applicatie met de real-time metingen toont de inspecteurs de uitstoot terwijl het schip de haven binnenvaart of de haven uitvaart. Het is één van de extra maatregelen die ILT heeft genomen om de uitstoot van zwaveldioxide door de scheepvaart te controleren.

snuffelpaal

Snuffelpaal, Splitsingsdam, Rotterdam. Foto: ILT

De uitstoot van zwavel door de scheepvaart is sterk aan banden gelegd door strengere regelgeving van de International Maritime Organisation (IMO). Sinds 2015 geldt voor scheepvaart in beschermde gebieden zoals de Noordzee nog een maximum zwavelgehalte van 0,1%. Per 1 januari 2020 mag de brandstof van zeeschepen op de wereldzeeën nog maar 0,5% zwavel bedragen. Nu is dat maximum nog 3,5%. Hoogzwavelige brandstof is dan alleen nog toegestaan op schepen met scrubbers - een geïnstalleerd filtersysteem - aan boord.

Hoek van Holland

De ‘zwavelsnuffelpaal’ stond eerst in Hoek van Holland. Hij is nu verplaatst naar het ‘Lage Licht’ op de Splitsingsdam in het midden van de vaargeul, want daar is het bereik veel beter. De oude plek was te ver weg van de plek waar de grootste schepen binnenvaren.

Vliegtuigje

Sinds 2018 gebruikt ILT ook een Belgisch vliegtuigje om de zwaveluitstoot te controleren. De Belgische kustwacht controleert al enkele jaren de uitstoot van de scheepvaart met een vliegtuigje van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen. Een sensor zuigt de lucht op van onder het vliegtuigje en meet zo de concentraties SO2 en CO2 die een schip uitstoot. ILT maakt daar ook gebruik van. Met dit vliegtuigje kan ILT nu ook schepen ver op zee controleren.

Bunkertanks

ILT heeft geconstateerd dat de afgelopen jaren ongeveer 95 procent van de schepen die in Rotterdam arriveren, voldoet aan de zwavelregelgeving. Naast alle gangbare onderzoeken in de Rotterdamse haven, bemonstert de ILT vanaf 2020 ook de zogenoemde bunkertanks van zeeschepen. Vanaf dan mag bij schepen zonder scrubbers geen brandstof met een gehalte boven de 0,5% zwavel in de tanks aanwezig zijn.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page