Insight

SoliQz opent proefinstallatie voor hoogzuivere chemicaliën

Na jaren ontwikkelen en testen is het zover. SoliQz is klaar om zijn innovatieve proefinstallatie voor het zuiveren van chemicaliën officieel in gebruik te nemen. Op 13 oktober gaan de deuren open bij het bedrijf, gevestigd in PlantOne in de Rotterdamse haven.

Binnen de chemische industrie is het vaak van groot belang om zuivere grondstoffen te gebruiken. Hoe hoger de zuiverheid van de chemicaliën, des te beter de kwaliteit van het eindproduct. Een van de veelvoorkomende technieken om een mengsel van chemicaliën te scheiden is destillatie. De scheiding komt tot stand doordat een van de componenten tot zijn kookpunt wordt gebracht en dan als damp wordt afgevoerd. Scheiding van een mengsel door een component tot onder het vriespunt af te koelen, kristalliseren, is echter veelal energiezuiniger en daarmee goedkoper. Kristallisatie levert bovendien een hogere mate van zuiverheid. Na de kristallisatie moeten de verkregen kristallen nog gescheiden worden van de moederloog.

Innovatieve techniek van TNO

SoliQz biedt daar een innovatieve oplossing voor. De installaties van SoliQz zuiveren chemicaliën op basis van kristallisatie en de ‘Hydraulic Wash Column’ (HWC). Met deze technologie, ontwikkeld door TNO, worden de laatste onzuiverheden van de chemicaliën middels hydraulische druk verwijderd. Hiermee kunnen chemicaliën tot een zuiverheidsgraad van 99,9 procent gebracht worden. Daarbij wordt minimaal 20 procent en maximaal 90 procent minder energie verbruikt ten opzichte van destillatie.

Kleinschalige pilots

Afgelopen jaren hebben TNO en later SoliQz, een spin-off van TNO, meer dan vijftig kleinschalige pilots voor klanten gedaan en twee (semi) commerciële installaties geleverd. Inmiddels is de technologie rijp voor grootschalige commerciële lancering en gaan de deuren open in PlantOne. De proefinstallatie is tot stand gekomen dankzij investeringen van het Amerikaanse bedrijf Armstrong Chemtec.

Op locatie geïnstalleerd

Een groot voordeel van de HWC-technologie is dat het goed schaalbaar is. In PlantOne zullen dus de haalbaarheidsonderzoeken in het laboratorium plaatsvinden, net als de validatietesten in de pilot-opstelling. Daarna kunnen dan de zuiveringsinstallaties op volledige industriële schaal en volledig afgestemd op de behoeften van de klant bij klanten gebouwd en ingezet worden.

Dicht op de klant

“PlantOne is voor ons een toplocatie”, aldus SoliQz-CEO Nicolaas Viets. “We kunnen niet alleen gebruik maken van de ‘paraplu-vergunningen’ die de locatie al heeft, maar ook van allerlei andere logistiek en operationele ondersteuning. Daarnaast, en minstens even belangrijk, is dat we hiermee dicht op onze klanten, de uitgebreide petrochemische industrie van Rotterdam, zitten.”

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?