CORONAVIRUS

Spoorgoederenvervoer gaat onverminderd door

Het spoorgoederenvervoer van en naar de Rotterdamse haven gaat onverminderd door. Spoorgoederenvervoer is ook in deze tijden het alternatief voor wegverkeer, zeker omdat het spoor geen vertragingen kent aan de grenzen.

Spoorvervoer containers

De afhandeling in de haven verloopt goed, waardoor het spoor een betrouwbaar vervoersproduct levert. Door een terugloop van passagiersvervoer is meer capaciteit beschikbaar voor goederenvervoer, dus het spoor is er klaar voor om meer volumes te vervoeren. Waar mogelijk worden spoordiensten uitgebreid, bijvoorbeeld bij PCC die gaan opschalen van 8 naar 10 diensten tussen Rotterdam en Polen.

Ook het werk aan het Theemswegtracé gaat door: op 4 april wordt de eerste van de twee spoorbruggen in het nieuwe spoortracé, die over de Rozenburgsesluis, naar haar definitieve locatie gereden. Op het Theemswegtracé wordt uiteraard, in lijn met de adviezen van het RIVM, doorgewerkt. Veiligheid en gezondheid staan hierbij voorop; zo blijft bijvoorbeeld het gebied tijdens deze operatie afgesloten voor publiek.

Enkele bestemmingen ervaren wel de impact van het coronavirus in de vorm van volumeverlies, zoals bijvoorbeeld Wolfurt en Nuernberg en hebben hun wekelijkse frequentie gereduceerd naar 2 roundtrips per week. Met een speciaal Corona Crisis Management Team en een Operationeel Team bereidt ProRail zich voor op mogelijke risico’s. Gekeken wordt naar afschalingsscenario’s waarbij de lange lijnen zo lang mogelijk in tact worden gehouden.

Update coronavirus

Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de coronavirusuitbraak (COVID-19) blijft de haven van Rotterdam operationeel. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De Divisie Havenmeester zorgt 24/7 voor veiligheid en orde op het water. Havenbedrijf Rotterdam volgt nauwlettend de adviezen van nationale autoriteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid, en heeft maatregelen getroffen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page