Spoorgoederenvervoer gaat onverminderd door

31 maart 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Het spoorgoederenvervoer van en naar de Rotterdamse haven gaat onverminderd door. Spoorgoederenvervoer is ook in deze tijden het alternatief voor wegverkeer, zeker omdat het spoor geen vertragingen kent aan de grenzen.

Havenspoortrein

De afhandeling in de haven verloopt goed, waardoor het spoor een betrouwbaar vervoersproduct levert. Door een terugloop van passagiersvervoer is meer capaciteit beschikbaar voor goederenvervoer, dus het spoor is er klaar voor om meer volumes te vervoeren. Waar mogelijk worden spoordiensten uitgebreid, bijvoorbeeld bij PCC die gaan opschalen van 8 naar 10 diensten tussen Rotterdam en Polen.

Ook het werk aan het Theemswegtracé gaat door: op 4 april wordt de eerste van de twee spoorbruggen in het nieuwe spoortracé, die over de Rozenburgsesluis, naar haar definitieve locatie gereden. Op het Theemswegtracé wordt uiteraard, in lijn met de adviezen van het RIVM, doorgewerkt. Veiligheid en gezondheid staan hierbij voorop; zo blijft bijvoorbeeld het gebied tijdens deze operatie afgesloten voor publiek.

Enkele bestemmingen ervaren wel de impact van het coronavirus in de vorm van volumeverlies, zoals bijvoorbeeld Wolfurt en Nuernberg en hebben hun wekelijkse frequentie gereduceerd naar 2 roundtrips per week. Met een speciaal Corona Crisis Management Team en een Operationeel Team bereidt ProRail zich voor op mogelijke risico’s. Gekeken wordt naar afschalingsscenario’s waarbij de lange lijnen zo lang mogelijk in tact worden gehouden.