CORONAVIRUS

Staat van de haven

Het totaal aantal bezoekende schepen lag de afgelopen week iets lager dan het gemiddelde vorig jaar in dezelfde periode. Het ziekteverzuim bij de divisie Havenmeester is niet anders dan normaal. Ook bij de nautische dienstverleners (loodsen, roeiers en slepers) zijn er op het vlak van ziekteverzuim en de operatie geen bijzonderheden te melden. Alles is op orde.

Maasvlakte 2 terrein APMT en ECT Delta

Portbase meldt dat capaciteit en inzet beschikbaar zijn conform de reguliere situatie. De terminals geven aan dat er meerdere meldingen zijn van personeel met symptomen van het coronavirus maar dat dit vooralsnog geen gevolgen heeft voor de continuïteit. Ferries en Ro/Ro zien een duidelijke daling in vracht en passagiers.

Update coronavirus

Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de coronavirusuitbraak (COVID-19) blijft de haven van Rotterdam operationeel. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De Divisie Havenmeester zorgt 24/7 voor veiligheid en orde op het water. Havenbedrijf Rotterdam volgt nauwlettend de adviezen van nationale autoriteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid, en heeft maatregelen getroffen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page