Staat van de haven

26 mei 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Het totaal aantal bezoekende zeeschepen is op dit moment niet significant lager dan het gemiddelde in dezelfde periode vorig jaar. Bij de binnenvaart zien we een lichte toename van het aantal schepen.

Kantoor Havenbedrijf Rotterdam

Operationeel is alles onder controle. Het ziekteverzuim bij de operationele diensten (havenmeester, loodsen, roeiers en slepers) is niet anders dan normaal rond deze tijd van het jaar.

Terminals geven aan dat ze onverminderd doordraaien, net als de bedrijven in het petrochemisch cluster. Wel zien we dat de daling in de overslag ten opzichte van vorig jaar doorzet. De verminderde overslag geldt zowel voor droge- als natte bulk, containers als roll on/off en overig stukgoed.