Staat van de haven

21 april 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Het totaal aantal bezoekende schepen lag de afgelopen week iets lager dan het gemiddelde vorig jaar in dezelfde periode. Het ziekteverzuim bij de divisie Havenmeester is niet anders dan normaal. Ook bij de nautische dienstverleners (loodsen, roeiers en slepers) zijn er op het vlak van ziekteverzuim en de operatie geen bijzonderheden te melden. Alles is op orde.

Maasvlakte 2, APMT en ECT

Portbase meldt dat capaciteit en inzet beschikbaar zijn conform de reguliere situatie. De terminals geven aan dat er meerdere meldingen zijn van personeel met symptomen van het coronavirus maar dat dit vooralsnog geen gevolgen heeft voor de continuïteit. Ferries en Ro/Ro zien een duidelijke daling in vracht en passagiers.