Staat van de haven

28 april 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Het totaal aantal bezoekende zeeschepen lag de afgelopen week iets lager dan het gemiddelde in dezelfde periode vorig jaar. Bij de binnenvaart zien we door de lage waterstand en de verminderde diepgang meer scheepsbewegingen dan normaal.

Maaslantkering

Het ziekteverzuim bij de operationele diensten (havenmeester, loodsen, roeiers en slepers) is niet anders dan normaal rond deze tijd van het jaar. Operationeel is alles onder controle. Bij Portbase is de capaciteit en inzet conform de reguliere situatie. Bij de terminals zijn meerdere meldingen van personeel met symptomen van het coronavirus. Dit heeft geen gevolgen voor de continuïteit. Terminals geven aan dat ze onverminderd doordraaien. Ferries en Ro/Ro zien een duidelijke daling in vracht en passagiers.