Nieuws

Start camerabewaking Rotterdam Seaport

Op woensdag 3 juli is  het Platform Cameratoezicht Rotterdam Seaport gestart  met het pilotproject ‘Camerabewaking Rotterdam Seaport’. Daarmee zijn twaalf camera’s in bedrijf gesteld waarmee centralisten van beveiligingsbedrijf Trigion toezicht houden op het gebied Waalhaven – Sluisjesdijk/Waalhaven – Noordzijde. 

Camerabewaking in haven Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam, havenondernemersvereniging Deltalinqs, Douane, de Politie eenheid Rotterdam en Gemeente Rotterdam willen een geïntegreerd en gezamenlijk cameranetwerk in de Rotterdamse haven ontwikkelen. Dit pilotproject is een eerste aanzet daartoe.

Het initiatief past in het beleid van het Havenbedrijf dat gericht is op het realiseren en behouden van een veilig haven- en industriegebied en het versterken van een veilig leef- en ondernemersklimaat in het Rotterdamse havengebied.

Havencriminaliteit

De apparatuur wordt ingezet om criminaliteit tegen personen en goederen in het havengebied verder terug te dringen. Het gaat om diefstal van ladingen, beroving, vernieling van panden en voertuigen, smokkel, fraude en drugshandel. Op basis van autorisaties kunnen de deelnemers beelden gebruiken voor signalering, observatie en vastlegging van criminaliteit. De publieke en private partners maken hierbij gebruik van dezelfde middelen en techniek, ieder voor de eigen specifieke doelen en verantwoordelijkheden met als uitgangspunt dat dit binnen de wettelijke kaders plaatsvindt en voldoet aan de richtlijnen van het College bescherming persoonsgegevens (Cbp).

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page