Persbericht

Start crowdfinance portal voor havenindustrie

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

iTanks, het kennis- en innovatieplatform voor de havenindustrie, introduceert samen met Collin Crowdfund een crowdfinance portal voor de eigen sector. Via het iTanks Crowdfinance Portal kan het havennetwerk participeren in innovatieve en snelgroeiende MKB-bedrijven, die actief zijn in de havenindustrie. Overkoepelend doel is innovaties in de havenindustrie op continue basis te versnellen en ondersteunen. Het is voor het eerst dat crowdfinance wordt geïntroduceerd als structureel financieringskanaal voor deze sector. Vandaag is het eerste project live gegaan op het portal: het Rotterdamse bedrijf Bruinsma Freriks Transport zoekt financiering voor de innovatieve ontgassingsinstallatie Don Quichot.

iTanks heeft als missie om innovatie in de havenindustrie te stimuleren. Dit doet iTanks door verbindingen te leggen tussen het bedrijfsleven, kennispartners en financiers en zo vernieuwing te faciliteren binnen de industrie. De iTanks Crowdfinance Portal vormt een logische aanvulling op deze activiteiten. Met de introductie van de iTanks Crowdfinance Portal, kunnen zowel de ondernemers die financiering zoeken als het iTanks netwerk voortaan samen innovaties in de havens mogelijk maken, al dan niet in aanvulling op bestaande financieringskanalen. De crowdfinance projecten zullen eerst exclusief worden voorgelegd aan het iTanks netwerk en vervolgens aan het brede publiek. Angela Hulst, Financieel Directeur iTanks: “Met de iTanks Crowdfinance Portal stellen we het enorme havennetwerk in staat om zélf bij te dragen aan en betrokken te zijn bij innovatie en ontwikkeling van het gebied. Onze brede kennis en expertise van de industrie vormen een belangrijke basis voor de beoordeling van aanvragen en de begeleiding van ondernemers.”

Sneller en beter ontgassen op locatie
De eerste aanvraag die via het iTanks Crowdfinance Portal wordt voorgelegd aan het netwerk van iTanks, betreft de financiering van de ‘Don Quichot’: een nieuwe, varende ontgassingsinstallatie voor binnenvaartschepen, chemicaliëntankers, boord/boord overslag en tankerterminals. Met behulp van de innovatieve Vaporsol Vaitec technologie kan de Don Quichot snel en effectief dampen afvangen en recyclen op locatie. De sterk vervuilende dampen worden nu nog niet afgevangen en vormen een serieuze belasting voor de luchtkwaliteit en gezondheid van omwonenden, de bemanning van de schepen en het milieu. Met de veranderende regelgeving vanaf 2016 is dat niet langer een optie. Op dit moment zijn ontgassing op zee of op locatie in Moerdijk, waar het schip naartoe moet varen, de enige alternatieven. De vaar- en ontgassingsuren kunnen de schepen niet ingezet worden. Met de Don Quichot kan ruim 95% van de kwalijke dampen op locatie worden gerecycled en bovendien 20% sneller. De Don Quichot stelt de Rotterdamse haven en de havenbedrijven bovendien in staat om tegemoet te komen aan de geformuleerde ‘zero-emission’ ambitie om luchtverontreiniging tegen te gaan. Diverse grote internationale olietankers hebben al aangegeven gebruik te willen maken van de Don Quichot.

Basis voor de toekomst
De totale benodigde financiering voor de Don Quichot bedraagt € 2.500.000,-. Het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs hebben via de Stimuleringsregeling Duurzame Initiatieven al € 1.000.000,- beschikbaar gesteld. Bruinsma Freriks Transport financiert zelf minimaal € 400.000,-. Via de crowd wil het bedrijf de resterende € 1.100.000,- ophalen, in de vorm van een vierjarige lineaire lening met een vaste, jaarlijkse rentevergoeding van 7%. Jan-Willem Onink, commercieel directeur Collin Crowdfund: “Deze eerste aanvraag illustreert exact het potentieel van crowdfinance voor de havenindustrie. Net als in andere sectoren liggen er veel kansen voor ambitieuze MKB-bedrijven met groeiplannen. Met elkaar zorgt het havennetwerk ervoor dat innovaties van deze bedrijven sneller van de grond komen. Daarnaast profiteren de samenwerkende partijen van elkaars ervaring en expertise. Een win-winsituatie en een goede basis voor de toekomst van de Nederlandse havens.”

Over iTanks
iTanks staat voor verbinden, kennis delen en innoveren. iTanks bestaat nu vier jaar en is uitgegroeid tot de innovatiemotor van de Rotterdamse havenindustrie. Inmiddels bestaat het iTanks netwerk uit 125 bedrijven binnen de natte bulk, offshore, chemie en energie en zijn de activiteiten uitgebreid naar Amsterdam en Antwerpen. Tot de leden behoren asset-owners, aannemers, zakelijke dienstverleners, kennisinstituten en havenbedrijven. iTanks organiseert jaarlijks zo'n 60 events van pitchontbijtjes, masterclasses en field trips tot aan brainstorms rondom problemen van asset owners. Alles om te verbinden en te vernieuwen. Onlangs heeft iTanks de Europese innovatie award, EARTO, gewonnen in de categorie Impact Deliverd voor innovatie lastoorts de “7XE Extractor”.

Over Collin Crowdfund
Via haar online platform slaat Collin een brug tussen investeerders die op zoek zijn naar meer rendement en ambitieuze MKB-bedrijven met een financieringsbehoefte. Bedrijven met een financieringsbehoefte van € 50.000,- tot € 2.500.000 kunnen terecht bij Collin. Waar mogelijk en opportuun werkt Collin daarbij samen met onder andere banken, bedrijfskundig adviesbureaus en accountants. Om zowel de investeerder als de ondernemer optimaal succesvol te laten zijn, is de screening uiterst zorgvuldig. Zo introduceerde Collin ‘Crowdfund Coaches’ die de ondernemer begeleiden in het proces. Ook na realisatie van de lening coördineert de Crowdfund Coach de uitwisseling van informatie tussen de ondernemer en de investeerders die de lening verzorgden.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page