Column

Start me up

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Een column van Paul Smits, CFO Havenbedrijf Rotterdam

Morgen vindt voor de How To Get There Summit plaats in Rotterdam. In het Erasmus Centre for Entrepeneurship (ECE) komen 250 start-ups, 500 innovatie-experts uit het bedrijfsleven en meer dan 50 onderzoekers en hoogleraren bijeen om elkaar te ontmoeten en hun kennis en ervaring op het gebied van innovatie te delen.

De How To Get There Summit heeft tot doel om de samenwerking tussen start-ups, corporates en investeerders te bevorderen. Iets waar het Havenbedrijf Rotterdam eveneens sterk op inzet. Wij zijn dan ook partner van dit evenement. Want juist op het snijvlak tussen gevestigde bedrijven en start-ups, traditie en innovatie, bestaande processen en technologische toepassingen is in de haven van Rotterdam veel winst te behalen.

Haveninnovatie

De wereld van logistiek en industrie verandert snel. De energie-transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen van energie, beïnvloedt ons werkgebied. Ook speelt IT een steeds belangrijkere rol in de logistiek. Nu is de haven over het algemeen een vrij traditionele wereld. De grote bedrijven focussen zich op het efficiënt en betrouwbaar laten verlopen van hun activiteiten. Dat is logisch, want een werkonderbreking bij een werkonderbreking bij een bedrijf in de haven kost veel geld. Maar als wij als haven willen blijven meetellen, dan zullen we ons meer en meer moeten richten op slimme oplossingen en nieuwe markten.

Start-ups, de vaak jonge, innovatieve ondernemers, spelen dan ook een belangrijke rol in de ambitie om de slimste haven van de wereld te zijn. Zij zijn degenen die zich hands-on kunnen richten op innovatie. Zij hebben nog niks te verliezen en ze hoeven niet ondertussen een groot bedrijf draaiende te houden. Juist bij die kleine bedrijfjes zit dan ook een immense innovatiekracht. Maar om die tot zijn recht te laten komen, is er meer nodig dan alleen een kansrijk idee. Deze start-ups hebben ruimte nodig om hun ideeën uit te werken en ze zoeken toegang tot een netwerk van partners, financiers en klanten.

Innovatie-ecosysteem

Als Havenbedrijf zetten we ons in om deze innovators optimaal te accommoderen. We bieden ze de ruimte om te innoveren, zoals op RDM Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld op pilot locaties op Maasvlakte 2. We helpen start-ups in samenwerking met onze partners om hun ideeën van de grond te krijgen via het Port Innovation Lab en met de internationale innovatie-accelerator PortXL. Bovendien participeren we in en ondersteunen we diverse innovatiefondsen.

Maar willen we echt baanbrekend zijn als haven, dan zullen we met zijn allen deze start-ups moeten omarmen; hen inzicht moeten geven in onze wereld, hen de kans bieden hun ideeën te toetsen en door te ontwikkelen. Ik wil bedrijven in de haven oproepen hun deuren te openen voor start-ups. En wat is een betere plek voor een eerste kennismaking dan de How To Get There summit. Zie ik u daar?

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met:

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page