Energietransitie

Studie in Duitsland naar import waterstof uit Australië

21 december 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

In Duitsland is onder de naam HySupply een haalbaarheidsstudie begonnen naar de mogelijkheden en voorwaarden waaronder waterstof uit hernieuwbare bronnen vanuit Australië aan Duitsland kan worden geleverd.
Havenbedrijf Rotterdam is betrokken bij studie met het oog op mogelijke nieuwe handelscorridors voor waterstof, in dit geval via Rotterdam naar Duitsland.

Waterstof

De HySupply-studie neemt naar verwachting twee jaar in beslag. Los van de studie zelf, wordt in die periode ook een roadmap voor implementatie ontwikkeld en vindt intensieve dialoog plaats tussen met name Duitse en Australische belanghebbenden, ook op regeringsniveau.

Duitsland investeert fors in waterstof. Daarbij gaat het niet alleen om groene waterstof die met behulp van elektrolyse wordt gemaakt. Bij dat proces wordt water gescheiden in zuurstof en waterstof door middel van elektriciteit. Om die waterstof dan ook nog groen te laten zijn, moet de benodigde stroom uit hernieuwbare bronnen komen, zoals wind- en zonne-energie.

Groen waterstof gaat vooral worden ingezet als grondstof voor de chemie en in de mobiliteit. Ook zet Duitsland in op blauwe waterstof die wordt gemaakt uit raffinaderijgassen en aardgas. Bij het maken van deze waterstof komt CO2 vrij die meteen wordt opgevangen en ondergronds opgeslagen. Deze waterstof wordt met name gebruikt als brandstof in de industrie voor het opwekken van hoge temperaturen om producten te kunnen maken.