Energietransitie
Nieuws

Studie in Duitsland naar import waterstof uit Australië

In Duitsland is onder de naam HySupply een haalbaarheidsstudie begonnen naar de mogelijkheden en voorwaarden waaronder waterstof uit hernieuwbare bronnen vanuit Australië aan Duitsland kan worden geleverd.
Havenbedrijf Rotterdam is betrokken bij studie met het oog op mogelijke nieuwe handelscorridors voor waterstof, in dit geval via Rotterdam naar Duitsland.

Afbeelding van waterstof

De HySupply-studie neemt naar verwachting twee jaar in beslag. Los van de studie zelf, wordt in die periode ook een roadmap voor implementatie ontwikkeld en vindt intensieve dialoog plaats tussen met name Duitse en Australische belanghebbenden, ook op regeringsniveau.

Duitsland investeert fors in waterstof. Daarbij gaat het niet alleen om groene waterstof die met behulp van elektrolyse wordt gemaakt. Bij dat proces wordt water gescheiden in zuurstof en waterstof door middel van elektriciteit. Om die waterstof dan ook nog groen te laten zijn, moet de benodigde stroom uit hernieuwbare bronnen komen, zoals wind- en zonne-energie.

Groen waterstof gaat vooral worden ingezet als grondstof voor de chemie en in de mobiliteit. Ook zet Duitsland in op blauwe waterstof die wordt gemaakt uit raffinaderijgassen en aardgas. Bij het maken van deze waterstof komt CO2 vrij die meteen wordt opgevangen en ondergronds opgeslagen. Deze waterstof wordt met name gebruikt als brandstof in de industrie voor het opwekken van hoge temperaturen om producten te kunnen maken.

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page