Digitalisering

Succesvolle proof of concept elektronische vrachtbrief

In oktober 2019 organiseerden IMDA (Infocomm Media and Development Authority) en de Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) samen een tweedaagse workshop voor vertegenwoordigers van Blocklab, het blockchaincentrum van de haven van Rotterdam, om samen de vereisten op te stellen voor mogelijkheden voor titeloverdracht met betrekking tot elektronische vrachtbrieven (eBL's) voor grensoverschrijdende handelstransacties.

De ambitie is om deze allereerste stap in de internationale handels- en logistiektransactie te digitaliseren en om dit te laten werken met eBL's. De afstemming die is bereikt via een diepgaande discussie tijdens de workshop is belangrijk voor de ontwikkeling van mogelijkheden voor titeloverdracht via de opensourcesoftwarecomponenten van #TradeTrust. Na deze workshop is op 31 maart 2020 een succesvolle proof of concept (PoC) uitgevoerd om de titeloverdracht voor eBL's op basis van het #TradeTrust framework te testen. De gesimuleerde transacties die werden uitgevoerd in de PoC betroffen de titeloverdracht van een verlader naar een geconsigneerde voor ladingen van Rotterdam naar Singapore en vice versa. Dit is een belangrijke eerste stap in de overgang van papier naar digitaal. Met deze ontwikkeling wordt niet alleen de logistiek gedigitaliseerd; het bespaart verladers en geconsigneerden bovendien veel administratie en papierwerk.

Volgende stappen

De volgende stap is het praktische gebruik van het framework voor schaduwzendingen op de handelsroute Singapore - Rotterdam en vice versa. Als onderdeel van deze volgende fase wordt de interoperabiliteit van TradeTrust met andere blockchainplatforms getoond via het DELIVER-platform, dat gezamenlijk wordt ontwikkeld door ABN-AMRO, Samsung SDS en de haven van Rotterdam. Het einddoel voor TradeTrust is een absoluut papierloze, wettelijk bindende verhandelbare vrachtbrief, zodat mogelijk een eind kan komen aan de verspillende 'machine-naar-papier-naar-machine'-processen die ware automatisering van de internationale handel in de weg staan.

De mogelijkheid voor overdracht wordt compatibel met het Model Law on Electronic Transferable Records (MLETR) van UNCITRAL, waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waaraan elektronische handelsdocumenten moeten voldoen willen ze kunnen fungeren als functioneel equivalent van papieren handelsdocumenten. Het grote verschil van #TradeTrust ten opzichte van de conventionele platforms is het gebruik van een open framework op basis van deze internationaal geaccepteerde standaarden. Een integraal onderdeel van het project is de betrokkenheid van relevante autoriteiten aan beide zijden om wettelijke goedkeuring mogelijk te maken. In Nederland wordt het project actief ondersteund door het Ministerie van Economische Zaken.

Digitalisatie als kans

Havenbedrijf Rotterdam ziet digitalisatie als kans om de haven van Rotterdam nog veiliger, sneller, efficiënter en duurzamer te maken. Het neemt daarom actief contact op met vervoerders, verladers, banken en logistieke dienstverleners in Nederland en daarbuiten, om samen met hen een open standaard voor titeloverdracht op te stellen. Dankzij samenwerking van internationale handelspartners en autoriteiten zal dit project de stap maken van proof of concept naar de realiteit.

Digitalisering

De trends en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering veranderen de omgeving waarin wij en onze klanten opereren. De ketenpartijen zien in digitalisering kansen. Hiermee kan de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven worden verbeterd.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page