Innovatie
Persbericht

Techniek college Rotterdam nieuwste partner van RDM Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Techniek College Rotterdam hebben op 29 januari 2018 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de verdere ontwikkeling van RDM Rotterdam. De overeenkomst werd getekend door Jeroen Steens, hoofd Port Development Havenbedrijf Rotterdam, Angelien Sanderman, lid College van Bestuur Hogeschool Rotterdam, en René Louwerse, lid College van Bestuur Techniek College Rotterdam. Het Havenbedrijf en de Hogeschool werken al langer samen aan de ontwikkeling van het gebied, waar het mbo-onderwijs zich nu bij aansluit. Jouke Goslinga, programmamanager RDM Rotterdam: “Voor het RDM-concept is het cruciaal dat mbo-onderwijs meedoet. Met het nieuwe partnership met Techniek College Rotterdam zullen zij actief meebouwen aan de ontwikkeling van dit gebied.”

(v.l.n.r) Jeroen Steens, hoofd Port Development Havenbedrijf Rotterdam, Angelien Sanderman, lid College van Bestuur Hogeschool Rotterdam, en René Louwerse, lid College van Bestuur Techniek College Rotterdam. Foto: Roy Borghouts Fotografie

Samenwerkingsovereenkomst
De samenwerkingsovereenkomst gaat in per 1 januari 2018 en heeft een looptijd van drie jaar. De drie partners werken op RDM Rotterdam samen aan:

  1. Innovatie en nieuwe bedrijvigheid bevorderen
    Het aantrekken en behouden van inspirerende technologie en vernieuwende technische bedrijven. Zodoende wordt van RDM Rotterdam dé plek voor het ontwikkelen van technisch talent, productinnovatie en maakindustrie gemaakt.
  2. Een inspirerende, contextrijke leeromgeving bieden
    Studenten en scholieren worden opgeleid in een moderne leeromgeving waar naast de theorie ook vaardigheden uit de praktijk van het bedrijfsleven aangeboden worden. RDM biedt een aantal unieke labs en ateliers die voor alle opleidingen een interessante omgeving vormen. Door in dit klimaat onderwijs en onderzoek aan vraagstukken van bedrijven te verbinden investeren wij in het benodigde technische talent voor de Rotterdamse haven.
  3. RDM als merk verder uitbouwen
    Met alle op RDM gevestigde partijen programmering opzetten die de energie van het gebied en de innovatieve kant van de haven weerspiegelt.

RDM Rotterdam
RDM Rotterdam is dé plek voor innovatie in de haven; hier krijgt de maakindustrie van de toekomst vorm. Waar vroeger beroemde schepen als het stoomschip Rotterdam werden gebouwd, biedt de voormalige werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) nu plaats aan bedrijven, onderwijs en onderzoek. Midden in de haven – maar toch verrassend dicht bij de stad – werken zij hier samen aan innovaties die bijdragen aan een slimme haven. Een breed scala aan zakelijke en culturele evenementen vult dit aan en maakt van RDM een dynamisch gebied. Een plek die je gezien moet hebben! RDM Rotterdam vormt samen met Merwe-Vierhavens (M4H) het Rotterdam Makers District.

Havenbedrijf Rotterdam
Doel van het Havenbedrijf Rotterdam is de versterking van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Niet alleen in omvang, maar ook in kwaliteit. De kerntaken van het Havenbedrijf Rotterdam zijn de duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven en het handhaven van de vlotte en veilige afhandeling van de scheepvaart.

Hogeschool Rotterdam
Bij Hogeschool Rotterdam studeren ruim 36.000 studenten en zijn meer dan 3.500 medewerkers werkzaam. Het opleidingsassortiment bestaat uit een breed aanbod in alle onderwijssectoren, met uitzondering van de agrarische sector. Het onderwijs is nauw verweven met de grootstedelijke ontwikkelingen in de regio Rotterdam. We leiden elke student op tot een professional die een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij. Dat doen we in Rotterdam, een internationale en grootstedelijke context. Die hechte band met de omgeving is typerend voor de hogeschool en blijkt uit samenwerkingsverbanden met gemeente, instellingen en bedrijfsleven.

Techniek College Rotterdam
Techniek College Rotterdam is een samenwerkingsschool van Albeda College en Zadkine voor aansprekend techniekberoepsonderwijs in de regio Rijnmond. Techniek College Rotterdam is er voor iedereen in Rotterdam en omgeving voor wie een mbo-opleiding in de techniek of technologie een nuttige stap kan zijn op weg naar werk of een hogere opleiding. Bij Techniek College Rotterdam kunnen studenten kiezen uit meer dan 150 mbo-opleidingen en kwalificatiemogelijkheden, verdeeld over 15 locaties in Rotterdam en omgeving. Onderwijstrajecten worden samen met bedrijven, instellingen en gemeenten ontwikkeld. Techniek College Rotterdam telt circa 7.500 studenten en is hiermee één van de grootste aanbieders van techniekopleidingen op mbo-niveau van Nederland. Daarbij faciliteert Techniek College Rotterdam ook het duurzaam leren en verder ontwikkelen van technische medewerkers binnen de bedrijven of voor toetreders tot de technische arbeidsmarkt via haar contractonderwijsactiviteiten.

Innovatie

Benieuwd naar de innovaties in de haven van Rotterdam, zoals blockchain, autonoom varen of Internet of Things? Of zoek je ruimte voor innovatie in Rotterdam of partners om mee samen te werken? Volg de updates op deze site.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page