Nieuws

The Economist: ‘haven Rotterdam barometer wereldeconomie’

Het toonaangevende weekblad The Economist vindt de haven van Rotterdam het model voor de toekomst van de wereldeconomie. Wat in Rotterdam gebeurt, is maatgevend voor de trends op lange en korte termijn: hoe en welke goederen worden getransporteerd, de wijze waarop mensen in de toekomst zullen werken, wat zal worden verhandeld en welke landen daarvan het meest zullen profiteren.

De activiteiten in de haven illustreren volgens The Economist de trends in de wereldhandel, zoals de lage prijs van olie, de trage groei in China en opkomende markten, het traag herstel van de eurozone en de wereldwijde vertraging in de productie en handel. Volgens The Economist laat de Rotterdamse haven met de aanleg en inrichting van de Tweede Maasvlakte ook zien dat robotisering de toekomst is. Het gebruik van windenergie voor de energievoorziening van de elektrische kranen past in een trend in de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen ook al blijft voorlopig een deel van de havenactiviteiten afkomstig van de scheepvaart en de opslag van olie en kolen.

Bron: The Economist

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page