Persbericht

Tintestein krijgt forse donatie van DeltaPORT Donatiefonds

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Met een forse donatie van het DeltaPORT Donatiefonds voor het realiseren van het verenigingsgebouw Tintestein krijgt het verenigingsleven van Tinte een forse impuls. In het Westvoornse dorp gaan alle verenigingen gebruik maken van de tot verenigingsgebouw om te bouwen voormalige Tintestein-school. Met nog geen zeshonderd inwoners is het voor de verenigingen in het dorp lastig alle voorzieningen op peil te houden.

Het DeltaPORT Donatiefonds heeft ook een donatie toegekend aan stichting De Vijf Ridders in Oudenhoorn. Het geld is bedoeld voor de aanschaf van een grote eetkamertafel voor Parzival Wonen, een kleinschalige woonvoorziening voor jongvolwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Recent zijn ook bijdragen toegekend aan Radio Stanvaste voor de plaatsing van internetradio’s in bejaardentehuizen waar Surinaamse ouderen wonen, aan de stichting Humanitas én aan de stichting Interculturele Kindervakantieweken als bijdrage in de kosten voor vakanties voor kinderen die nooit op vakantie gaan of geen gewone gezinssituatie kennen, aan de wielerronde Oostvoorne voor veiligheidsmaatregelen, aan de stichting Rotterdams Volkstheater voor het wijkfestival Werelds Delfshaven en aan de stichting Intorno Ensemble voor het project Liedjes van Toen Rotterdam waarbij kinderen zingen met ouderen in zorginstellingen.

DeltaPort Donatiefonds
Met het DeltaPORT Donatiefonds tonen het Havenbedrijf en het bedrijfsleven in het Rotterdamse haven- en industriegebied hun maatschappelijke betrokkenheid. Het fonds verstrekt geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van welzijn, cultuur, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page