Toelating schepen

07 april 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Hieronder vindt u de aangescherpte regels rondom COVID-19 in de Rotterdamse haven. Deze regels zijn van toepassing op bezoekende en vertrekkende schepen.

Schepen bij Maeslantkering haven Rotterdam

Voordat schepen de haven binnenvaren, moeten zij een Maritieme Gezondheidsverklaring (Maritime Declaration of Health/MDOH) indienen bij het Haven Coördinatie Centrum (HCC). Voor schepen in de niet-vitale sector, zoals de cruisevaart en werkschepen, geldt een aangescherpt toelatingsbeleid.

Coronavirus aan boord

Wanneer een bemanningslid symptomen heeft van het coronavirus dient dit telefonisch gemeld te worden aan het HCC. HCC informeert de GGD waarna een arts contact opneemt met de kapitein van het schip voor meer informatie. De arts komt alleen in zeer dringende gevallen aan boord.

Iemand met lichte coronaklachten blijft aan boord en wordt geïsoleerd. De kapitein dient de Port Health Authority hiervan op de hoogte te stellen via de Maritime Declaration of Health en dagelijks wijzigingen in de situatie aan het HCC te rapporteren.

Indien de GGD oordeelt dat een zieke niet langer aan boord in isolatie kan blijven, of wanneer er onvoldoende isolatiemogelijkheden zijn, is er de mogelijkheid van opvang aan de wal.

Oordeelt de GGD/arts dat de patiënt levensbedreigend ziek is, dan wordt hij in een Nederlands ziekenhuis opgenomen.

Walverlof

Kort walverlof wordt ten strengste afgeraden. Bemanningen gaan alleen nog van boord vanwege een medische reden.

Scheepsbezoeken

Alleen medici en dringend noodzakelijk personeel, zoals voor bevoorrading en reparaties, en overheden, mogen aan boord.

Crew changes

In overleg met onder andere de terminals, scheepsagenten, binnenvaart en het Havenbedrijf Rotterdam is besloten crew changes bij voorkeur zoveel als mogelijk via de landzijde uit te voeren, mits dit op een gecontroleerde manier gebeurt en volgens de geldende regels.

Havenoperaties

Wanneer een bemanningslid positief op het coronavirus is getest, dan kunnen cargo-operaties toch doorgaan. De bemanning mag dan niet in contact komen met havenarbeiders.

Vertrek schip

Een schip met een bemanningslid met lichte coronaverschijnselen mag in principe vertrekken. Dit wordt per geval beoordeeld. Bij de goedkeuring voor vertrek wordt de beloodsing meegenomen. Wanneer een loods aan boord moet, is de afspraak om het scheepsvertrek en de uitvoering daarvan per schip te overleggen tussen loodsen, GGD en Havenbedrijf.