Bereikbaarheid

TomTom Traffic Index: filedruk Rotterdam valt relatief mee

26 juni 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Uit de recent gelanceerde Traffic Index van TomTom blijkt dat Rotterdam relatief laag scoort qua filedruk in vergelijking met de andere grote zeehavens in Noord-West Europa. Gemiddeld duurt een ritje gedurende de spits in de regio Rotterdam 23 procent langer vanwege verkeersdrukte. Dat is fors minder dan Hamburg (33%) en Antwerpen (31%). Filetopper is de avondspits rondom Antwerpen. Een rit duurt dan gemiddeld 61 procent langer dankzij de verkeersopstoppingen.

Verkeer rond Rotterdam

Opvallende conclusie uit het wereldwijde onderzoek van TomTom is dat de filedruk rondom Rotterdam vooral voortvloeit uit niet-snelwegen: 32 procent. De vertraging op de snelwegen valt relatief mee: 14 procent. Antwerpen en Hamburg scoren ook qua snelwegen het hoogst met de filedruk met respectievelijk 32 en 29 procent extra reistijd. Le Havre en Amsterdam zitten net onder Rotterdam met 13 en 11 procent.

Het Havenbedrijf zet zich in om vervoer over de weg, het spoor en over water (binnenvaart) te bevorderen. Daarnaast werkt ze samen met regionale partijen in de Verkeersonderneming en Bereik! om de filedruk te beperken.

Bron: TomTom