Persbericht

Transport van containers tussen verschillende terminals Maasvlakte gemakkelijker

Gezamenlijk persbericht van Douane Rotterdam Haven, Vereniging Rotterdamse Cargadoors, ECT, APM Terminals, RWG en Havenbedrijf Rotterdam.

Voor het overbrengen van containers van de ene naar de andere terminal op de Maasvlakte is niet langer een fysiek Douane-document nodig. De betrokken terminals (APMT, ECT en RWG) en de Douane hebben hierover afspraken gemaakt. Dit zogenoemde ‘papierloos overbrengen’ scheelt met name de rederijen administratief werk. Met het initiatief wordt het uitwisselen van containers tussen terminals eenvoudiger.

De Rotterdamse Maasvlakte telt vijf deepsea containerterminals. Regelmatig moeten containers die op de ene terminal arriveren, vanaf de andere terminal verder vervoerd worden. Jaarlijks gaat het om vele tienduizenden containers. Dat kunnen er de komende jaren meer worden door onder meer verschuivingen in de samenwerkingsverbanden van rederijen.

Sinds kort biedt de Europese Douanewetgeving onder specifieke voorwaarden de mogelijkheid om containers papierloos van de ene terminal naar de andere te verplaatsen. De Vereniging Rotterdamse Cargadoors (VRC), de containerterminals van ECT, APMT en RWG, de Douane en het Havenbedrijf Rotterdam hebben afspraken gemaakt, om gebruikmakend van de nieuwe wetgeving, op de Maasvlakte papierloos overbrengen te faciliteren. Per 1 juli a.s. zijn alle vijf deepsea terminals hier klaar voor. Ook kan het concept op termijn verder worden uitgerold naar andere containerterminals in de Rotterdamse haven.

De bedrijven starten nu met het papierloos overbrengen van transshipment-containers. Op termijn verwachten partijen deze werkwijze ook uit te kunnen breiden voor de bundeling van spoor- en binnenvaartvolumes.
Rob Bagchus, voorzitter van de VRTO: “Voor de positie van de Rotterdamse haven is deze papierloze uitwisseling van containers tussen de verschillende Maasvlakte terminals belangrijk. De terminals hebben er daarom naar gestreefd om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.”

Kees Groeneveld, voorzitter VRC: “Deze afspraken zorgen ervoor dat de rederijen zonder papieren rompslomp containers kunnen uitwisselen tussen de verschillende container terminals op de Maasvlakte. Het is belangrijk om de kosten in Rotterdam laag te houden, zeker met het oog op de grote concurrentie in de Hamburg-Le Havre range.”
Anneke van den Breemer, directeur Douane Rotterdam Haven: “Waar mogelijk werken we graag mee aan het zo laag mogelijk houden van de lastendruk voor het bedrijfsleven. De gemaakte afspraken zorgen voor voldoende waarborgen dat er geen onoorbare dingen gebeuren.”

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Papierloos overbrengen maakt het transport van containers tussen terminals eenvoudiger en verbetert de concurrentiepositie van Rotterdam. De volgende stap is de aanleg van de Container Exchange Route om containers via een gesloten systeem tussen de terminals te vervoeren. Deze is volgens planning over twee jaar gereed. De nu gemaakte afspraken over papierloos overbrengen gaan ook op de Container Exchange Route gelden.”

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page