Veiligheid

Tuimelkade Europoort omhoog

09 maart 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam laat de Tuimelkade in het westelijk havengebied verhogen tot NAP +5,70 meter. De verhoging komt voort uit de risicoanalyse die aan de basis ligt van de onlangs gepresenteerde ‘adaptiestrategie waterveiligheid’. Door de maatregel kan de waterveiligheid in de Europoort de komende 50 jaar meegroeien met de zeespiegelstijging. In de constructie wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om deze op een later moment verder te kunnen verhogen tot NAP +6,70 meter.

Kaart Tuimelkade

Om een waterveilige haven te blijven en ook op langere termijn een gezond vestigingsklimaat te behouden, is het Havenbedrijf het programma ‘adaptatiestrategie waterveiligheid’ gestart. Het werkt daar n samen de gemeente Rotterdam, andere overheden, (nuts)bedrijven en Deltalinqs. Een van de doelen is het vergroten van het bewustzijn van het bedrijfsleven over de mogelijke risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt. De havengebieden zijn nu veilig voor hoge waterstanden. Ze zijn drie tot zes meter boven NAP aangelegd en worden deels beschermd door stormvloedkeringen. De uit de adaptatiestrategie voorgeschreven maatregelen dragen bij aan het verder verbeteren van de waterveiligheid.

Open Beerdam

De Tuimelkade is aangelegd toen in december 1996 de Beerdam bij de Mississippihaven werd geopend. Daardoor ontstond getijdewerking in het Hartelkanaal en nam bij hoog water het overstromingsrisico toe voor de Europoort vanuit het Hartelkanaal. Om het gebied daartegen te beschermen heeft het Havenbedrijf toen de Tuimelkade aangelegd. De Tuimelkade ligt op de noordoostelijke oever van het Hartelkanaal, ter hoogte van Brielle.

De werkzaamheden aan de Tuimelkade starten in het tweede kwartaal van 2021 en duren ongeveer een jaar. Tegelijkertijd worden er onderhoudswerkzaamheden aan het aangrenzende fietspad uitgevoerd.