Energietransitie

Uitgelicht: Top 15 energietransitieprojecten

18 juni 2024
Hoe kunnen wij je helpen?

Leestijd: 4 minuten

Een CO2-neutrale haven in 2050: dat is ons doel. Welke projecten lopen er? En welke projecten gaan het verschil maken? Bekijk de top 15 energie- en grondstoffentransitieprojecten van 2024, in willekeurige volgorde.

Ga direct naar een van de 15 projecten:

 1. WarmtelinQ
 2. Porthos
 3. Waterstofleiding Rotterdam
 4. Delta Rhine Corridor
 5. Aanlanding van wind op zee
 6. Uitbreiding Sif
 7. Holland Hydrogen 1
 8. Verzwaring elektriciteitsnet
 9. Import waterstof
 10. Bioraffinaderij Shell
 11. Bioraffinaderij Neste
 12. ZES gaat verder met verduurzaming binnenvaart
 13. Walstroom
 14. TES
 15. Pryme

WarmtelinQ

WarmtelinQ is de ondergrondse leiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Den Haag wordt getransporteerd om huizen en bedrijven te verwarmen. De leiding wordt nu aangelegd.

Porthos

Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2-uitstoot van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Dankzij Porthos wordt straks 2,5 miljoen ton CO2 per jaar afgevangen en permanent opgeslagen. De bouw van Porthos is gestart in 2024. Naar verwachting is Porthos operationeel vanaf 2026.

Porthos boringen van start
Het Porthos platform op zee
Startsein van de aanleg van het waterstofnetwerk

Waterstofleiding Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie werken samen aan de ontwikkeling van een nieuwe waterstofleiding die de ruggengraat zal vormen van de toekomstige waterstofinfrastructuur in de grootste haven van Europa. De leiding wordt op dit moment aangelegd. De partijen willen deze hoofdtransportleiding in de haven in 2025 in gebruik nemen. Bedrijven die waterstof willen verbruiken of produceren zijn welkom om zich aan te sluiten op deze open access waterstofpijpleiding.

Aanleg van de Delta Rhine Corridor

Delta Rhine Corridor

Het Havenbedrijf Rotterdam en verschillende industriepartners ondersteunen de ontwikkeling van de Delta Rhine Corridor, bestaande uit een bundel van pijpleidingen tussen de Rotterdamse haven, Moerdijk, Chemelot en het Duitse Rijnland.

TenneT aanlandingspunt van wind op zee
Foto: Martens Multimedia

Aanlanding van wind op zee

Het windpark Hollandse Kust Zuid is aangesloten op het Rotterdamse hoogspanningsnet. Tot en met 2030 komen daar nog de windparken IJmuiden Ver (kavel 3-6) en Nederwiek (kavel 2) bij. Alles bij elkaar opgeteld zullen de windparken zorgen voor een capaciteit van 7,4 GW.  

Uitbreiding Sif

Sif breidt de productiecapaciteit voor de fundering van windturbines uit. Op de Maasvlakte bouwt Sif een nieuwe fabriek voor funderingen voor nóg grotere windturbines op zee. Met deze monopalen – stalen funderingspalen voor windturbines op zee – levert Sif een belangrijke bijdrage aan een duurzamer Nederland.

Monopiles bij Sif
Artist impression van de Holland Hydrogen 1
Beeld: Plotvis

Holland Hydrogen 1

Op het conversiepark op de Maasvlakte is de bouw van Europa’s grootste groene waterstoffabriek in volle gang. De 200 MW electrolyser wordt gebouwd op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven en kan vanaf 2025 60.000 kilogram hernieuwbare waterstof per dag produceren.

Verzwaring van het elektriciteitsnet

Verzwaring elektriciteitsnet

Tennet en Stedin voeren een reeks projecten uit om het elektriciteitsnet te verzwaren en daarmee te zorgen dat de industrie voldoende (groene) stroom heeft om te verduurzamen. De New Energy Taskforce biedt hulp bij aanpak netcongestie in de Rotterdamse haven.

Artist impression van een waterstoftanker

Import waterstof

Met enkele tientallen landen en regio’s lopen projecten om import van waterstof op gang te brengen. De energie-intensieve industrie (denk daarbij ook aan een deel van de chemie en raffinage) heeft een goede hernieuwbare vervanger voor aardgas nodig en dat is waterstof. Daarom wordt een grote vraag naar waterstof verwacht van klanten in Noordwest-Europa.

Shell in Pernis

Bioraffinaderij Shell

In Pernis bouwt Shell aan een grote biobrandstoffenfabriek, vooral gericht op de productie van duurzame brandstof voor de luchtvaart. Het gebruik van de brandstoffen uit deze fabriek zorgt straks voor 2,8 Mton minder CO2-uitstoot vergeleken met het gebruik van fossiele kerosine en diesel.

Artist impression van de nieuwe Neste fabriek

Bioraffinaderij Neste

Op de Maasvlakte bouwt Neste een nieuwe biobrandstoffenfabriek, vooral voor de productie van duurzame brandstof voor de luchtvaart. De planning is dat deze in 2026 in gebruik wordt genomen.

ZES-container wordt op een schip geplaatst

ZES gaat verder met verduurzaming binnenvaart

Zero Emission Services (ZES) maakt de verduurzaming van de binnenvaart mogelijk met verwisselbare energiecontainers. Het eerste Nederlandse binnenvaartschip dat voor de aandrijving gebruikmaakt ZES is de Alphenaar. Het schip vaart tussen Alphen aan den Rijn en Moerdijk voor bierbrouwer Heineken, de eerste eindklant van ZES.

Walstroom

Op verschillende plaatsen wordt gewerkt aan walstroom voor de scheepvaart. Bij de cruise terminal is de aanleg van start gegaan. Het gebruik van walstroom vermindert zowel de uitstoot van CO2, stik- als fijnstof. Bovendien neemt het geluid van de cruiseschepen als ze aan de kade liggen aanzienlijk af.

Walstroomaansluiting op cruiseschip
In de TES fabriek

TES

TES, één van de grootste bedrijven wereldwijd voor het recyclen van batterijen en elektronisch afval, bouwt door aan deze nieuwe fabriek in de haven van Rotterdam.

Pryme

Pryme recyclet plastic afval tot nieuwe grondstof voor de chemie. Pryme heeft haar eerste fabriek begin 2024 opgestart. Deze kan jaarlijks 40.000 ton plastic afval omzetten in 30.000 ton pyrolyse-olie.  

Alle projecten op de kaart

Naast de 15 projecten in het overzicht spelen nog veel meer energie- en grondstoffentransitieprojecten in de haven. Meer dan 80 initiatieven in de energie- en grondstoffentransitie zijn gebundeld op een interactieve kaart.