Showcase

Unilever wil LNG-vliegwiel in beweging brengen

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Unilever wil haar logistieke CO2-emissies met 15 tot 20 procent verlagen door vervoerders te kiezen die LNG als brandstof gebruiken. “Waar het kan gaan we vervoerscontracten omzetten naar bedrijven met LNG aangedreven trucks en schepen”, aldus Paul de Jong, verantwoordelijk voor de Europese logistiek van Unilever op de bij de DCMR Milieudienst Rijnmond gehouden bijeenkomst van het Nationaal LNG Platform.

LNG moet bijdragen aan het halen van de milieudoelstelling van Unilever om de wereldwijde logistieke CO2-uitstoot in 2020 met 40 procent te hebben verlaagd ten opzichte van 2008. “20 procent is al gerealiseerd door een efficiëntere logistiek en zuiniger vervoer. De nog ontbrekende 20 procent is een stuk moeilijker te realiseren. Dus elke mogelijkheid om de CO2-emissies verder te verlagen zullen we omarmen.”

Vervoerders met LNG-aangedreven trucks en schepen zullen de komende jaren groeien, verwacht De Jong, wiens bedrijf wereldwijd 10.000 vrachtwagens per dag inzet, waarvan 3.000 tot 4.000 in Europa. Daarnaast worden zee- en binnenschepen ingezet voor het vervoer van grondstoffen en eindproducten van en naar de 250 fabrieken van het concern. De in schoonmaak- en voedingsmiddelen gespecialiseerde Brits-Nederlandse multinational zette in 2015 50 miljard euro om. Bedoeling is dat die omzet de komende jaren stijgt naar 70 miljard.

Vervoerscontracten
Eind 2016 willen we 100 LNG-trucks op de weg hebben en dat is dan pas het begin van onze LNG-reis”, aldus De Jong. “LNG kan de CO2-emissies van trucks en schepen met 15 tot 20 procent omlaag brengen en zo een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van onze doelstellingen op dit gebied. Als verlader zullen we bij nieuwe vervoerscontracten om LNG-voortstuwing vragen. Om dit mogelijk te maken is de ontwikkeling van blauwe corridors essentieel op de Noord-Zuid- en West-Oost-transportcorridors door de Europese Unie. Daar moeten voldoende LNG-stations komen om zwaar transport over lange afstanden mogelijk te maken. Door in te zetten op LNG hopen we het LNG-vliegwiel in beweging te brengen en de bouw van een netwerk van tank- en bunkerstations te versnellen, want LNG-aangedreven vaar- en voertuigen moeten natuurlijk wel overal kunnen tanken.”

In Nederland lijkt het vliegwiel al behoorlijk op gang te komen. Nederland telde eind vorig jaar vijftien LNG-tankstations voor het wegvervoer en daar komen er dit jaar nog zeker twaalf bij. De ontwikkeling gaat volgens Cees Dikker, Downstream LNG Business Development-manager bij Shell, zelfs sneller dan verwacht. “Om wachttijden te voorkomen hebben we besloten bij de Small Scale LNG Facility op de Maasvlakte meteen maar een tweede terminal voor het laden van LNG-tankwagens te bouwen. Zelf hebben we vorig jaar vier LNG-tankstations gebouwd en in 2016 staan er drie op de rol.”

Voor de maritieme sector komt dit jaar de Small Scale bunkerterminal aan het water klaar. Die is geschikt voor het laden van LNG-bunkerschepen die vandaar in het ARA-gebied zee- en binnenschepen kunnen bevoorraden en bunkerstations aan de grote rivieren. “Wij bouwen zelf een 50 miljoen kostend LNG-bunkerschip. Dat in 2017 in de vaart komt.”

Klimaatneutraal
Unilever wil in 2020 in haar fabrieken 40 procent duurzaam opgewekte energie gebruiken. Tijdens de klimaatconferentie in Parijs werd dat aangescherpt tot 100 procent groene energie in 2030 en zelfs CO2-positief daarna. Ook andere grote bedrijven streven deze doelen na, waaronder DSM, Ikea, Coca Cola, KPN, Philips, La Poste, Google en Microsoft. Deze bedrijven werken op dit gebied samen in de ‘RE100' groep. Bedoeling is dat tenminste honderd grote mondiale bedrijven meedoen. De teller staat inmiddels op veertig. Om de milieudoelen te halen zullen deze bedrijven, net als Unilever, ook op zoek gaan naar duurzaam vervoer. Dat biedt kansen aan op milieugebied vooroplopende zee- en binnenvaartbedrijven met schone en zuinige schepen. Vraag is wel of de bedrijven bereid zijn voldoende te betalen voor dit extra groene vervoer. Om vervoer in 2030 echt 100 procent klimaat-neutraal te maken is biologische brandstof een optie. Misschien kan Unilever die in 2030 zelf leveren. In de Britse Marmite-fabriek vergist Unilever sinds kort bij de productie overblijvende plantenresten tot biogas.

Lees hier het gehele artikel.

Bron: Schuttevaer/Hans Heynen

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page