Persbericht

Universiteit Darmstadt: meer containers tussen Rotterdam en Zuidwest-Duitsland

De haven van Rotterdam kan zijn marktaandeel in Zuidwest-Duitsland vergroten tot wel 23% als er extra treinverbindingen worden gecreëerd. Dat is een van de uitkomsten van het marktonderzoek 'HiRo – Marktpotentieel van containertransporten uit het achterland van Zuidwest-Duitsland' dat gezamenlijk werd uitgevoerd door de Technische Universiteit Darmstadt uit Duitsland, het Havenbedrijf Rotterdam en logistiek dienstverlener Contargo. Het onderzoek is vandaag gepresenteerd in Mannheim.

Spoorlijn containers

Foto: Eric Bakker

Het onderzoek is gebaseerd op een enquête onder 30 expeditiebedrijven, rederijen en verladers uit de deelstaten Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz. Hierin werd naar hun keuzegedrag met betrekking tot havens en transportmodaliteiten gevraagd. Dit is gecombineerd met een simulatiemodel dat de actuele marktaandelen evenals het theoretische en daadwerkelijke marktpotentieel berekende.

De uitkomsten van de enquête laten zien dat de digitalisering in de transportafwikkeling langzaam maar zeker voet aan de grond krijgt. En daarmee ook een steeds grotere invloed uitoefent op de processen en het nemen van beslissingen. Daarnaast wordt bevestigd dat de betrouwbaarheid van verbindingen met het achterland steeds meer de centrale concurrentiefactor wordt bij het kiezen van een haven.

De volgende tien uitspraken vatten de resultaten van de enquête samen:

 1. Op de langere termijn zijn kaderovereenkomsten bepalend voor de transportorders; op de kortere termijn zijn dat de boekingsperspectieven.
 2. Het ontwikkelingspotentieel bij digitalisering is groot. EDI–interfaces vervangen in toenemende mate de handmatige communicatie per e-mail, fax en telefoon
 3. De manager blijft ondanks de digitalisering een belangrijke schakel in de complexe transportplanning en -sturing.
 4. Verladers plannen de routes voor de zeecontainers eerder via de westelijke havens. Expeditiebedrijven geven de voorkeur aan de Duitse zeehavens.
 5. Alle geïnterviewden, maar vooral de expeditiebedrijven, maken gebruik van wegtransport. Gemiddeld is dat iets meer dan 20%.
 6. Alleen bij rederijen is de binding met een specifieke zeehaven (vanwege logistieke opslag of terminalparticipaties) sterk ontwikkeld.
 7. Voor alle deelnemers aan de enquête is een breed palet aan verbindingen over zee zeer relevant.
 8. Andere bestaande beoordelingscriteria voor de keuze van een haven zijn:
  -Bij de rederijen: het prestatievermogen van de havens.
  -Bij de expeditiebedrijven: de kosten.
  -Bij de verladers: de betrouwbaarheid van de verbindingen met het achterland.
 9. Bij indirecte meting van de preferentie hebben de transportkosten bij alle beleidsmakers de hoogste prioriteit.
 10. Extra IT-services hebben voor de verladers een positieve nuttige waarde, rederijen en expeditiebedrijven zijn eerder sceptisch tegenover e-marktplaatsen.

Resultaten simulatie

De uitkomsten van de simulatie laten zien dat er door een verbetering van het aanbod verplaatsingen naar de westelijke havens voor wat betreft de marktaandelen en bij de modal split kunnen worden verwacht. De simulatie geeft aan dat op basis van 'rationele beslissers’, die alleen op basis van transportkosten en -duur oordelen, een verschuiving naar de binnenvaart en het treinverkeer via de westelijke havens verwacht mag worden. Bij extra spoorverbindingen kan bijvoorbeeld in de regio Stuttgart een marktaandeel worden gehaald dat tot wel 15% hoger is. Ook wanneer in de simulatie wordt gekeken naar de uitgebreide beslissingslogica ter vaststelling van het daadwerkelijke marktpotentieel, is er een verschuiving van de modal split te zien ten gunste van de binnenvaart en het spoor. Op basis van de gemaakte aannames en de gekozen scenario's kon het marktaandeel voor Rotterdam in bepaalde regio's tot wel 23% worden vergroot. Deze uitkomsten zijn derhalve een aansporing om onder andere aanvullende spoorverbindingen te evalueren.

Conclusie en vooruitblik

De enquête geeft een beter begrip in de keuzes van zeehaven en transportmodaliteit naar en van het achterland. Hierbij groeit naast de transportkosten de betrouwbaarheid van de verbinding met het achterland steeds meer uit tot de belangrijkste concurrentiefactor. Het vergroten van het railaanbod creëert extra marktaandelen en een groter aandeel in de modal split voor de spoorwegen. De best mogelijke voorbereiding op de toekomstige scenario's vereist een open (gegevens-)uitwisseling tussen alle spelers om 'eilandoplossingen' te reduceren en om overkoepelende processen systematisch te verbeteren door de spelers die betrokken zijn bij de transportketen.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page