Duurzaamheid
Nieuws

Van havenzooi naar werelds mooi tijdens havendagen

Tientallen vrijwilligers gaan samen met bezoekers van de Wereldhavendagen plastic inzamelen voor de bouw van een boot die plastic uit het Rotterdamse water haalt. Op deze manier willen gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam bezoekers bewust maken van het belang van een schone en circulaire stad.

Veel van de vrijwilligers gaven zich al lang van tevoren op voor de ‘Aan de Bak’-opruimactie om tijdens de Wereldhavendagen plastic te verzamelen rondom het festivalterrein. De gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam moedigen bezoekers en voorbijgangers dit weekend aan om plastic in de daarvoor bestemde afvalbak te gooien. De Rotterdamse wethouder duurzaamheid en energietransitie geeft aan het scheiden van afval belangrijk te vinden. Je zorgt zo dat het afval niet in de rivier waait en in de zee terecht komt. Het verzamelde plastic bij de Wereldhaven krijgt nu een tweede leven als elektrische sloep: een Gouden Plastic Whal. Die sloep zal op haar beurt weer plastic uit de Rotterdamse wateren gaan vissen. “Zo is het cirkeltje weer rond. Een waardevol en goed initiatief dat bijdraagt aan de afvalverminderingsopgave en de hergebruikambitie van Rotterdam. Met andere woorden: van havenzooi naar werelds mooi!”, aldus Bonte.

Rotterdam als circulaire hotspot
De Rotterdamse haven speelt een belangrijke rol in de transformatie naar een circulaire economie. Veel van de goederen en grondstoffen die er worden overgeslagen verdwijnen de komende jaren. Transport over land en water wordt bovendien steeds duurzamer en er is meer aandacht voor het zwerfvuil in de voormalige stadshavens en de Nieuwe Maas. Bonte: “Het is dan ook logisch dat gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam zich samen inzetten voor een schone en circulaire stad. Dat doen we onder andere door innovatieve opvangsystemen in het water en opruimacties zoals deze.”

Van zooi naar mooi
De inzet tijdens de Wereldhavendagen is onderdeel van een brede campagne die Rotterdammers met een knipoog bewust maakt van de noodzaak anders met afval om te gaan. Afval is namelijk helemaal geen afval. Het is een grondstof of zelfs een halffabricaat. Afval is goud waard en goud gooi je ook niet zomaar weg. Als we dat met zijn allen beseffen, gaan we in Rotterdam samen van zooi naar mooi!

Een schone zee begint met een schone stad, haven en rivier.

Daar zetten Gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Plastic Whale en vele andere partijen zich voor in.
Op de Wereldhavendagen 2018 hebben we bezoekers ervan bewust gemaakt dat afval geen afval is, maar een grondstof of halffabricaat. Met de Aan de Bak-opruimactie en de Van zooi naar mooi-campagne lieten we zien dat afval goud waard is! Hoe? Door bezoekers van de Wereldhavendagen om te toveren in goudzoekers. Met het opgeruimde plastic afval, droegen ze niet alleen bij aan plastic vrije wateren, maar ook aan de bouw van een gouden Plastic Whale! Een designsloep die op 9 oktober is gedoopt. Zo houden we de Rotterdamse wateren en oevers schoon.

Gouden plastic whale

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Zo willen we klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page