Duurzaamheid
Nieuws

Veel primeurs bij LNG-bunkeroperatie Shell en Sovcomflot in Rotterdam

Shell heeft deze week voor het eerst een schip bevoorraad met schoner vloeibaar aardgas (LNG) vanaf een ander schip; het gespecialiseerde LNG-bunkervaartuig, Cardissa. Dat was de eerste stap op weg naar vele andere operaties vanaf dat schip. Het was in een aantal opzichten een unieke gebeurtenis, aangezien de brandstof werd geleverd aan het Sovcomflot-schip Gagarin Prospect, de eerste LNG-aangedreven Aframax-tanker. Het was ook de eerste keer dat er LNG werd gebunkerd van schip naar schip in de haven van Rotterdam.

De bevoorrading met LNG van de Gagarin Prospect was de eerste in het kader van de leveringsovereenkomst voor LNG tussen Shell en Sovcomflot, die in 2017 werd getekend. Het betekende een aanzet naar een meer grootschalig gebruik van LNG door tankers en door schepen die niet gebonden zijn aan vaste routes of tijdschema's in het algemeen.

Grahaeme Henderson, Vice President, Shell Shipping and Maritime, verklaarde: “Deze spannende, unieke gebeurtenis voor de Cardissa is een praktische illustratie van het streven van Shell naar toepassing van LNG als een schonere en rendabele brandstof voor de scheepvaart. Het is daarom niet meer dan logisch dat we deze unieke gebeurtenis vieren met Sovcomflot en hun eerste LNG-aangedreven tanker, die we toevallig ook charteren.”

Sergey Frank, President & CEO van Sovcomflot, zei: “SCF Group deelt met Shell het vaste voornemen om de milieugevolgen van het vervoer van energiedragers te beperken. Dat was de aanleiding voor ons project ‘Green Funnel’ en sinds april 2015 hebben we op allerlei manieren nauw samengewerkt met Shell om dit project tot een succes te maken. Het eerste tastbare resultaat was het in de vaart nemen van de eerste Aframax-tanker die LNG zou gaan gebruiken als primaire brandstof, de Gagarin Prospect. Haar komst en eerste bevoorrading met LNG door de Shell-tanker Cardissa luidt een nieuw tijdperk in van een duurzamere en milieuvriendelijkere scheepvaart, vooral in de drukbevaren Oostzee en Noordzee, waar deze nieuwe klasse van 'Groene Aframaxen' zal opereren. We zijn trots op onze samenwerking met Shell en wij verheugen ons op een mooiere en schonere toekomst, naarmate steeds meer schepen zullen kiezen voor LNG als primaire brandstof en de daarbij behorende LNG-infrastructuur wordt opgezet in de belangrijkste havens ter wereld.”

Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam, stelt: “De haven van Rotterdam hecht veel waarde aan een duurzamere transportsector en ondersteunt dat streven actief. Dankzij de samenwerking met partijen zoals Shell en Sovcomflot lopen we voorop in deze transitie. Vergeleken met andere brandstoffen biedt LNG aanzienlijke voordelen voor de lokale luchtkwaliteit en draagt het bij aan de beperking van broeikasgassen. We verwelkomen de Gagarin Prospect en haar zusterschepen in onze haven en wij verheugen ons op nog vele veilige en efficiënte LNG-bunkeroperaties.”

Shell blijft een solide LNG-leverketen voor de scheepvaart ontwikkelen langs alle belangrijke scheepvaartroutes ter wereld. Sovcomflot en andere vooraanstaande reders en exploitanten geven steeds vaker de voorkeur aan LNG boven andere traditionele scheepsbrandstoffen in reactie op voorschriften voor zwavel- en stikstofemissies, waaronder de recente beslissing van de IMO om een maximum op te leggen van 0,5% zwavel in 2020.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page