Persbericht

Veilig jaar in 2016

Het afgelopen jaar was op het water van de haven van Rotterdam uitermate veilig. Er viel één ernstig ongeluk te betreuren. Het aantal zeeschepen daalde licht: van 29.122 naar 29.022. In vergelijking met de periode 2012 tot en met 2015 vonden er minder ongevallen plaats. Dit maakte (rijks)havenmeester René de Vries bekend tijdens de presentatie van de nautische jaarcijfers op de Nieuwe Maze in het Calandkanaal en het in 2016 verbrede Breeddiep. Daar vond ook het enige ernstige ongeluk plaats. Een binnenvaartschip strandde in het Breeddiep en sloeg lek. Hierdoor raakte 30 m3 olie te water. Uiteindelijk waren er in de Rotterdamse haven 158 ongelukken. Op ongeveer 8/900.000 scheepvaartbewegingen.

Riverguide

Riverguide (app)

Tijdens de bijeenkomst informeerde het Havenbedrijf de pers over enkele innovaties in de haven. Zo werd de proef met de Riverguide toegelicht. Dat is een app met actuele informatie over ligplaatsen, drinkwaterpunten; auto afzetplaatsen. Matthijs Tromp vertelde over de slimme ligplaats in het Calandkanaal. Een ligplaats met digitale verkeersborden; een ‘luie trap’; dunnere meerpalen en slijtvaste covers.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page