Veiligheid

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Divisie Havenmeester Rotterdam oefenen cybercrisisorganisatie

13 november 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Op 1 november 2019 zijn de nautische ketenpartners in de Rotterdamse haven bijeengekomen voor de oefening CyberNautics2019. Sinds 2017 oefent de Rotterdamse haven jaarlijks haar crisisorganisatie op het gebied van cyber. Daarbij is het doel dat alle nautische partners die mogelijk betrokken raken bij een cyberincident, de crisiswerkwijze met elkaar trainen. Dit jaar werd er op strategisch-bestuurlijk niveau geoefend door bestuurders verschillende dilemma’s voor te leggen.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Divisie Havenmeester Rotterdam oefenen cybercrisisorganisatie

In deze gezamenlijke oefening waren dit jaar de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam, Loodswezen, Kustwacht, Portbase, Rijkswaterstaat, Douane, Nationaal Cyber Security Centrum en Deltalinqs betrokken.